1950-12-12 Skjutprov mot Kungstigern

Denna sida uppdaterades senast 2016-11-04. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Up 1948-12-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1949-11-17--21 Skjutprov mot Kungstigern 1950-01-25--27 Skjutprov mot Kungstigern 1950-03-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1950-12-12 Skjutprov mot Kungstigern 1951-05-10--11 Skjutprov mot Kungstigern

Skjutförsök mot tung stridsvagn Königstiger vid PcK den 12 december 1950

Rapport:

 •  FOA 2 dnr 2251-2056, 18.9.1951

NNNärvarande:

 •  Arméingenjör Berge, KATF/FB

 •  Byråingenjör Philip, KATF/VaB

 •  Ingenjör Ross, KATF/VaB

 •  Kapten Malgerud, FOA 2

 •  Fanj Melin, PcK

Dessutom var ytterligare personal ur PcK närvarande.

Ändamål:

Undersökning av verkan i band och hjul till tung stridsvagn med spränggranater.

Pjäser:

 •  57 mm pvkan m/43

 •  7,5 cm kan m/02

 •  10,5 cm haub m/40

Ammunition:

 •  57 mm sk ptr m/43, lng m/43 B sgr m/43, sar m/34

 •  7,5 cm sk ptr m/1900, lng 2, sgr m/22, öksar m/34-40

 •  10,5 lngh m/39, lng 5, t sgr m/34, öksar m/34-40

Mål:

Tung stridsvagn typ Königstiger. Data beträffande banden se FOA 2 dnr 2243-2056 den 28/9 1950.

Utförande:

Verkan i banden antecknades efter varje skott. Härvid bedömdes om vagnen kunde flytta sig och manövreras samt i annat fall erforderlig tid för reparation.

Fotografering av verkan utfördes vid varje skott.

Sammanfattning av resultaten vid 6. Omgången

Undersökningarna av verkan i band och hjul hos den tunga stridsvagen gåvo nedanstående resultat.

1.      57 mm pvkan m/43 sgr m/43, sar m/34.

Av försöken framgick att

 •  Vid frontal träff i band detta skadades så att vagnens rörlighet minskade något

 •  Vid träff från sidan intill bandet i bärhjul endast splitterverkan erhölls i bandet, medan bärhjulet skadades något, vagnens rörlighet påverkades icke.

 2.      7,5 cm kan m/02 med sgr m/22, öksar m/34-40, lng 2.

Av försöken framgick att

 •  Vid frontal träff i band, detta skadades så allvarligt att vagnens manöverduglighet inskränktes till körning en kort sträcka rakt fram

 •  Vid träff från sidan omedelbart intill bandet i bärhjul, bandet skadades så att vagnens manöverduglighet inskränktes till långsam körning en kort sträcka; reparationstiden uppskattades till 2 ā 3 timmar.

 3.      10,5 cm haub m/40 med t sgr m/34, öksarm/34-40, lng 5.

Av försöket framgick att

 •  Vid frontal träff i band, detta slogs av och drivhjulet skadades, så att vagnen blev manöveroduglig; reperationstiden uppskattades till ett tiotal timmar.

 •  Vid träff från sidan intill tornet i bärhjul, bandet skadades så att vagnens manöverförmåga inskränktes till långsam körning av kort sträcka

 •  Vid träff intill bandet i chassiets sida, bandet slogs av så att vagnen blev manöveroduglig; reparationstiden uppskattades till 1 ā 2 timmar

Diskussion

Verkan hos 57 mm spränggranat är för liten för att åstadkomma så allvarliga skador på banden hos tunga stridsvagnar att de blir manöverodugliga, men manöverförmåga kan bli något nedsatt. Vid frontal träff i medeltunga vagnara /20-40 ton) band torde dessa skadas, så att vagnen endast kan köra en mycket kort sträcka på rak kurs.

Vid träff i bandaggregatets sida har 57 mm spränggranater ingen nämnsvärd verkan mot de tunga vagnarnas band. Mot de medeltunga vagnarnas band torde inte heller någon verkan av betydelse erhållas, såvida inte brisaden sker omedelbart intill och i höjd med bandet, då kan manöverförmåga möjligen påverkas.

Verkan hos 7,5 cm spränggranat är tillräcklig för att vid frontal träff i band till tunga vagnar skada dem, så att manöverförmågan begränsas till körning en kort sträcka utan större svängar. Medeltunga vagnars band torde slås av vid frontal träff.

Verkan hos 10,5 cm spränggranat är tillräckli för att vid frontal träff slå av även tunga vagnars band och skada det främsta hjulet, så att vagnen blir manöveroduglig och inte kan repareras på mindre tid än ett tiotal timmar.

Vid träff i sidan gäller för samtliga spränggranater att verkan i bandet beror, dels av hur nära bandet i höjdled räknat brisaden äger rum, dels om granaten i sin helhet briserar i höjd med bandet eller om den träffar bärhjul eller dylikt, så att brisaden helt eller delvis äger rum utanför bandet. Under förutsättning att hela brisaden träffar bandet slår 10,5 cm spränggranaten av de tunga vagnars band, medan 7,5 cm spränggranaten torde skada dem så att manöverförmågan allvarligt nedsättes.

Om 7,5 cm spränggranat briserar så att den får full verkan mot de medeltunga vagnars band, dvs mot chassiets sida och nära bandet, torde bandet slås av. Vid brisad i bandaggregatets yttre del åstadkommer både 7,5 och 10,5 cm spränggranaterna så stora skador på banden hos medeltunga och tunga vagnar att manöverförmågan, särskilt hos de förra, allvarligt nedsättes.

Vid försöken användes det känsligaste röret, öksar m/34-40, vilket ger brisad innan röret slås sönder.

Slutsatser

Av ovanstående kunna vissa slutsatser dragas rörande verkan av spränggranater med ögonblickligt känsliga rör mot de tunga och medeltunga stridsvagnarnas band.

Tunga stridsvagnar (vikt över 40 ton, bandbredd 55-80 cm).

10,5 cm spränggranat slår av bandet, både vid frontal träff ungefär i mitten av bandet och vid träff i sidan intill bandet under gynnsamma förhållanden, såsom brisad i chassiets sida innanför bandet. Vid brisad i bärhjulen skadas bandet så att vagnens manöverförmåga allvarligt nedsättes.

7,5 cm spränggranat skadar bandet, både vid frontal träff mitt i bandet och träff i sidan intill bandet, så att vagnens manöverförmåga allvarligt nedsättes.

57 mm spränggranat kan vid frontal träff i bandet skada detta så att manöverförmågan blir något nedsatt.

Medeltunga stridsvagnar (vikt 20-40 ton, bandbredd 35-55 cm).

7,5 och 10,5 cm spränggranater slås av bandet vid frontal träff ungefär i mitten av bandet. De smalare banden (< 50 cm) slås troligen av vid frontal träff även av 57 mm spränggranat, medan den i övriga fall vid frontal träff skadar banden, så att manöverförmågan allvarligt nedsättes.

Vid träff i sidan intill bandet under gynnsamma förhållanden, såsom brisad mot chassiets sida, slår både 7,5 cm och 10,5 cm spränggranaterna i regel av bandet. Vid brisad mot bärhjul eller dylikt i höjd med bandet utsida, skadas bandet så att manöverförmågan allvarligt minskas.

 

Stockholm den 31 juli 1951

Bertil Malgerud, Militärassistent

 

1948-12-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1949-11-17--21 Skjutprov mot Kungstigern 1950-01-25--27 Skjutprov mot Kungstigern 1950-03-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1950-12-12 Skjutprov mot Kungstigern 1951-05-10--11 Skjutprov mot Kungstigern

Information och skisser på denna sida är kommer från rapporter i Krigsarkivet .

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!