Störpbv 90

Denna sida uppdaterades senast 2018-06-01. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström. Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems Hägglunds AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 &  Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Störpansarbandvagn 90

Hösten 2002 fick FMV uppdraget från FM att ta fram en demonstrator baserad på Strf 9040A i syfte att studera om en modifierad Strf 90 kunde möta de krav som ställts upp för ett framtida televapenkompani (benämnt TVA 06). Då tanken var att det nya förbandet skulle innehålla splitterskyddade terränggående plattformar för stör, pejl och sambandet internt/externt inom en EW-tropp (Electronic Warfare) för internationell tjänst, studerades även lösningar parallellt på Pansarterrängbil XA-202.

I jämförelse med det tidigare TVA-systemet var skillnaden inte bara de pansrade terrängfordonen – den förmåga som söktes hade högre och bättre frekvenstäckning avseende lyssning, lägesbestämning och störning samt nya former för störning som falsk signalering, audiopsykning och bredbandsstörning.

Störpbv 90 togs fram i ett nära samarbete mellan HB Utveckling AB och FM/FMV/FOI. Bofors ansvarade för att en äldre Strf 9040A fick tornet ersatt med en fast överbyggnad, som även inkluderade en splitterskyddad mastresningsfunktion och vapenstationen LEMUR med en tung kulspruta. Hägglunds tillsåg att plattformen fick nya el- och kylinstallationer. Efter att den blivande TVA-vagnen levererats hösten 2003 påbörjades integration av funktionsutrustningen. Under 2004 genomfördes olika typer av prov och teknikdemonstratorn deltog även i övningar.

Försöken full så pass väl ut att denna enda Störpbv 90A kunde fastställas. Tanken var att seriebeställning därefter skulle göras på samtliga Störpbv 90 till TVA-förbandet – operativt från 2006 – men försvarets ekonomiska trångmål lade fortsatt anskaffningen på is.

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 &  Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems Hägglunds AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!