E- och Stripbv 90

Denna sida uppdaterades senast 2018-06-01. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström. Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Allmänt

Två av medlemmarna i Stridsfordon 90-familjen är svåra att särskilja åt – Eldledningspansarbandvagn 90 (Epbv 90) och Stridsledningspansarbandvagn 90 (Stripbv 90). Båda dessa varianter har ett 360º vridbart torn, men automatkanonen är avlägsnad och istället utgörs beväpningen av en 7,62 mm kulspruta för självförsvar och sex rökkastare (tre på var sida av tornet).

Besättningen i båda dessa varianter av Strf 90 utgörs av tre man – en förare placerad frontalt till vänster i chassiet samt vagnchef och reservförare/skytt placerad i tornet till vänster respektive höger. Därtill har sex operatörer sin plats i stridsrummet/arbetsutrymmet baktill. Föraren har utöver sina tre prismaperiskop i körriktningen även tillgång till ett bildförstärkarperiskop för körning i mörker eller nedsatt sikt. Fordonet ventileras av två fläktar – en för friskluften och en för NBC-filtret. För uppvärmning finns två dieseldrivna vattenvärmare.

I jämförelse med grundversionen av Strf 90 så har Epbv 90 och Stripbv 90 en utökad kommunikationsutrustning. Detta krävs för att möjliggöra ledning över stora avstånd och ytor. Denna består av tre till fyra radiostationer Ra 421/480 och en Ra 195. Utöver detta finns ett lokaltelefonsystem samt utrustning för fjärrbetjäning.

Epbv 90

Eldledningspansarbandvagn 90 används inom de mekaniserade förbanden som observationsplattform för ledning av den indirekta artilleri- och granatkastarelden. För att denna eld ska kunna ledas och korrigeras, måste Epbv 90 kunna verka långt fram i stridslinjen. Genom att ange de mål som ska bekämpas är eldledaren i Epbv 90 en viktig länk i den indirekta elden.

Eldledningssystemet består dels av siktet med laseravståndsmätare – som används vid inmätning av artillerimål och riktning av kulsprutan – och ett IRV-system som gör det möjligt att verka i mörker och nedsatt sikt. Eldledaren är den som med hjälp av övriga delar i eldledningsutrustningen POS2 navigerings- och positionsbestämningssystem och DART 380/Ra 480) överför data från siktessystemet till artilleri- och granatkastarförbanden. Utrustningen för positionsbestämning anger kontinuerligt var vagnen befinner sig.

Epbv 90 finns framtagen i en grundversion (34 stycken) och i en version Epbv 90C (8 stycken) anpassad för internationell tjänst med AC-anläggning, tilläggsskydd, minskydd och missionsutrustning.

Stripbv 90

Stridsledningspansarbandvagn 90 är den plattform varifrån bataljonschefen från en framskjuten position kan leda sitt mekaniserade förband. I vagnen transporteras också de medlemmar ur staben som krävs för att lösa förbandets stridsuppgifter – till exempel de med ansvar för stridsledning, underrättelse och underhåll.

Utöver vagnens kommunikationsutrustning består stridsledningsutrustningen av NAV90 navigerings- och positionsbestämningssystem och DART. Skyttens sikte i Stripbv 90 för observation eller skjutning med kulsprutan är av typ Sopelem TJ-71B, dock saknas mörkerkapacitet.

Stripbv 90 finns i två versioner – dels i en grundversion (54 stycken), dels i en version Stripbv 90C anpassad för internationell tjänst med AC-anläggning, tilläggsskydd, minskydd och missionsutrustning (2 stycken). Av samtliga Stripbv 90 har fyra fordon en avvikande konfiguration då de också har en TS9000 anpassning.

Data Epbv 90 och Stripbv 90

 

Epbv 90

Stripbv 90

Besättning

3+6 man

3+6 man

Stridsvikt

22 400 kg

22 400 kg

Längd

6528 mm

6528 mm

Bredd

3170 mm

3170 mm

Höjd

2700 mm

2700 mm

Markfrigång

450 mm

450 mm

Gravtagning

2,6 m

2,6 m

Vadförmåga

1,4 m

1,4 m

Sidlutning

30°

30°

Stigförmåga

30°

30°

Hastighet

73 km/h

73 km/h

Aktionsradie

320 km

320 km

Motor

Scania DSI 14 Diesel 550 hk

Scania DSI 14 Diesel 550 hk

Växellåda

Perkins Automat 4+2

Perkins Automat 4+2

Beväpning

7,62 mm ksp m/39C

6 st Galix rökkastare

7,62 mm ksp m/39C

6 st Galix rökkastare

Ledningssystem

1 radio Ra 195

4 radio Ra 421/480

LUFOR

Snabbsändare

DART380 datarapporteringsterminal

Positionsbestämningsutr (POS 2)

Trådanslutning TS 9000, ATN etc

1 radio Ra 195

4 radio Ra 421/480

LUFOR

Snabbsändare

DART380 datarapporteringsterminal

Navigeringssystem (NAV 90)

Trådanslutning TS 9000, ATN etc

Antal

42 stycken

56 stycken

RENO Epbv 90 och Stripbv 90

Efter flera års diskussioner fick FMV till slut (2016-03-22) en beställning från Försvarsmaktens Högkvarter att renovera behovet av Strf 90 (samt Strv 122 och Bgbv 120) till två brigader i IO18 för livstidsförlängning minst intill 2030 (öka miluttaget från 12.000 km till 32.000 km). Utöver renovering skulle även vagnarna förses med ett stridsledningssystem för bataljonsnivå (SLB) och ett nytt kommunikationssystem (KOMNOD och TGR).

Totalt omfattade beställningen renovering av 262 st Strf 90:

 •  172 st Strf 9040

 •  40 st Stripbv 90

 •  22 st Epbv 90

 •  12 st Bgbv 90

 •  16 st Lvkv 90

Kontrakt för renovering av Strf 90 skrevs med HB Utveckling AB (det samägda bolaget mellan BAE Systems Bofors AB som ansvarig för tornet och BAE Systems Hägglunds AB som ansvarig för chassit). Omkring 50% av införandet kommer att genomföras av FMV FSV Mv (164 vagnar iordningställs på tre olika platser). Leveranser till FM av renoverade vagnar är planerade i tidsperioden 1:a kvartalet 2019 till 2 kvartalet 2023.

Vad kommer då att göras inom ramen för detta RENO för Epbv 90 och Stripbv 90:

 • Epbv 90 tillförs torn från Strf 9040A

 • Stripbv 90 tillförs torn från Strf 9040A

 • SLB/BMS tillförs (LTS 90/100 byts ut mot KOMNOD och Ra 180 byts ut mot TGR

 • Ombyggnad av elcentral i chassi

 • Uppdaterad systemarkitektur i torn

 • Ny elektronikenhet

 • Backkamera införs

 • Uppgradering av befintligt släpringsdon

 • Ny elektrisk stol till vagnchefen

 • Invändig ksp m/39 byts ut till en utvändig ksp m/58

 • Ny programvara till siktet

 • Ny IRV-kamera (Epbv 90)

 • Ny inredning i Epbv 90 och Stripbv 90

 • NAV 90 byts ut till POS 2

 • Nya vapenhållare

 • Nya dieselvärmare

 • M m

Förändringarna innebär även nya benämningar:

 •  Epbv 90A döps om till Epbv 90D

 •  Stripbv 90A döps om till Stripbv 90D

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!