Bgbv 90

Denna sida uppdaterades senast 2018-06-01. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström. Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems Hägglunds AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Bakgrund

Bärgningsbandvagn 90 är en variant inom Stridsfordon 90-familjen som utvecklades i under den första hälften av 90-talet. Den togs fram vid Hägglunds dåvarande dotterföretag Moelv A S i Norge. Den viktigaste uppgiften för Bgbv 90 är att bärga och bogsera alla andra varianter inom Strf 90-familjen samt fordon med lika eller lägre fordonsvikt.

Inför utvecklingen pekades fyra huvudkrav ut:

 •  God markförankring på fordonet för tunga drag i samtliga terrängtyper

 •  Taktiskt anpassad bärgning genom två av varandra helt oberoende vinschar

 •  Lyftkran för tung bärgningsutrustning

 •  Hög taktisk rörlighet

Med utgångspunkt i dessa huvudkrav och chassiet inom Strf 90-familjen fokuserades utvecklingen på att få fram ett bärgningsfordon med låg vikt, en vagn som var enkel att handhava och där uppkopplingstiderna var mycket korta inför bogsering och vinschning.

Bgbv 90 design

Besättningen består av fyra personer: vagnchef, skytt, förare och bärgarman. Vagnchefen har i princip fritt synfält varvet runt genom sina periskop. Skytten har en 360º vridbar vapenhuv med sju periskop. Föraren har frontalt riktade periskop och ett bildförstärkarperiskop som kan användas i mörker och nedsatt sikt. Föraren ansvarar från sin plats för manövrering av vinsch och markförankring. Vagnens innerutrymmen, samt friskluft och motor, kan värmas upp med hjälp av två dieseldrivna vattenvärmare. Två fläktar tillser fordonets ventilering – en för friskluften och en för NBC-filtret.

Beväpningen i vapenhuven utgörs av en 7,62 mm kulspruta m/39C som används för vagnens närskydd. Siktet är ett Sopelem TJ-71B. På vapenhuven sitter även 6 Galix rökkastare monterade.

Vinschsystemet består av 2 stycken kapstanvinschar som vardera har en dragkraft på 8 ton. Om dessa nyttjas tillsammans i ett 4-partsdrag kan en dragkraft upp till 64 ton utvecklas. Linlängden är 200 m. Den är invändigt monterade i bakvagnen. Vid dragning behövs normalt en markförankring och då används vagnens frontala schaktblad. Detta kan också användas till enklare röj- och schaktarbeten. Kranen, placerad bak till höger, har en lyftkapacitet på 800 kg. Den används bland annat till att dra upp spetten till markankaret. Vagnen medför också en högeffektiv skärutrustning. Den har också tillgång till en GPS-baserad navigationsutrustning.

Sambandsutrustningen består av en Ra 421/480-enhet (alternativt kan en Ra 180 Mobil/S användas), samt en internkommunikationsutrustning. Inkoppling för fjärrbetjäning är möjligt.

Bgbv 90 organiserades med ett fordon per Strf 90-kompani i de mekaniserade bataljonerna och där används den företrädesvis till att snabbt och under splitterskydd undsätta fastkörda fordon.

Bärgningsbandvagnen i Strf 90-familjen finns idag framtagen i tre versioner:

 • Bgbv 90 försedd med ksp-huv och bärgningsutrustning (21 st)
 • Bgbv 90A1 anpassad för internationell tjänst med AC-anläggning och missionsutrustning (2 st)
 • Bgbv 90C anpassad för internationell tjänst med AC-anläggning, tilläggsskydd, minskydd och missionsutrustning (3 st)

Data Bgbv 90

 

Bgbv 90

Besättning

4 man

Stridsvikt

23 200 kg

Längd

7900 mm

Bredd

3170 mm

Höjd

2650 mm

Markfrigång

450 mm

Gravtagning

2,6 m

Vadförmåga

1,4 m

Sidlutning

26,1°

Stigförmåga

30°

Hastighet

70 km/h

Aktionsradie

390 km

Motor

Scania DSI14 Diesel 550 hk

Växellåda

Perkins Automat 4+2

Beväpning

7,62 mm ksp m/39C Strv

6 stycken Galix rökkastare

Max dragkraft per vinschlina 82 kN
Markförankring tryckkraft / lyftkraft 80 kN / 98 kN
Lyftkran 24,5 kN (800 kg maxlyft enkelvajer)
Antal, i tjänst 26 stycken,

RENO Bgbv 90

I slutet av mars 2016 FMV en beställning från Försvarsmaktens Högkvarter att renovera behovet av Strf 90 (samt Strv 122 och Bgbv 120) till två brigader i IO18 för livstidsförlängning minst intill 2030 (öka miluttaget från 12.000 km till 32.000 km). Utöver renovering skulle även vagnarna förses med ett stridsledningssystem för bataljonsnivå (SLB) och ett nytt kommunikationssystem (KOMNOD och TGR).

Totalt omfattade beställningen renovering av 262 st Strf 90:

 •  172 st Strf 9040

 •  40 st Stripbv 90

 •  22 st Epbv 90

 •  12 st Bgbv 90

 •  16 st Lvkv 90

Kontrakt för renovering av Strf 90 skrevs med HB Utveckling AB (det samägda bolaget mellan BAE Systems Bofors AB som ansvarig för tornet och BAE Systems Hägglunds AB som ansvarig för chassit). Omkring 50% av införandet kommer att genomföras av FMV FSV Mv (164 vagnar iordningställs på tre olika platser). Leveranser till FM av renoverade vagnar är planerade i tidsperioden 1:a kvartalet 2019 till 2 kvartalet 2023.

Vad kommer då att göras inom ramen för detta RENO för Bgbv 90 (med reservation för fel):

 • SLB/BMS tillförs (LTS 90/100 byts ut mot KOMNOD och Ra 180 byts ut mot TGR

 • Ombyggnad av elcentral i chassi

 • Ny elektronikenhet

 • Backkamera införs

 • Ny elektrisk stol till vagnchefen

 • Tillförsel av en utvändig ksp m/58

 • NAV 90 byts ut till POS 2

 • Nya vapenhållare

 • Nya dieselvärmare

 • M m

Förändringarna innebär även ny benämning:

 •  Bgbv 90A döps om till Bgbv 90D

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems Hägglunds AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!