Svenska Volvo 140-bilar

Denna sida uppdaterades senast 2021-06-28. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström. Du är besökare besöksräknare. 

Volvo 140 - utvecklingen Volvo 140 - 1967 Volvo 140 - 1968 Volvo 140 - 1969 Volvo 140 - 1970 Volvo 140 - 1971 Volvo 140 - 1972 Volvo 140 - 1973 Volvo 140 - 1974 Volvo 140 serie - övrigt "Mina 72:or" Volvo Museum VROM 2017

Svenskregistrerade bilar i Volvo 140-serie

Fotografier på svenska Volvo 140-bilar listade på registreringsnummer i bokstavsordning:

A B C D E F G H I-Z

Fotografierna - lånade företrädesvis från Blocket, Garaget, Volvo 140-klubben och Flickr - ger en bild av hur Volvo 140 överlevt de 50 åren sedan introduktionen 1966... 

F n 4012 bilar i denna databas - sidorna uppdateras med ojämna mellanrum... Här återfinns bilar i såväl orginal- och extremt "customiserat" skick som bilar som byggts om till rallybilar, EPA-traktorer, "cabbar" och "pick-ups". Ett fåtal av bilarna är idag skrotade och återfinns inte i Transportstyrelsens register. Har siffrorna ej gått att tyda har de ersatts med 000 och enstaka bokstäver/enstaka siffror har ersatt med - ...

Finns Din Volvo 140 med?

Komplettera gärna genom att maila mig en bild på Din Volvo 140 alternativt säg till om jag ska rätta upp regnr eller ta bort bilden på Din Volvo!

Veckans tips på Blocket (upplagd 2016-09-16):

 Övrigt om Volvo 140:

Volvo 140 - utvecklingen Volvo 140 - 1967 Volvo 140 - 1968 Volvo 140 - 1969 Volvo 140 - 1970 Volvo 140 - 1971 Volvo 140 - 1972 Volvo 140 - 1973 Volvo 140 - 1974 Volvo 140 serie - övrigt "Mina 72:or" Volvo Museum VROM 2017

Regnr:

A B C D E F G H I-Z