2018 Grytökampen

Denna sida uppdaterades 2018-07-31.

2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Grytökampen 2018 samlade nio (9) deltagare - tävlingen genomfördes över två dagar. Fjolårets vinnare, Rickard Lindström, anordnade Grytökampen 2018. Som vanligt gavs viss frihet att föreslå en ny gren som komplement till de årligen återkommande - luftgevär, pilbåge, fotboll och boule - men liksom 2017 blev den femte grenen ånyo kajakpaddling.

Tävlingen går ut på att ha så låg poäng som möjligt efter fem grenar, dvs vinst i varje gren ger 5 x 1 poäng, totalt 5 poäng.

 Vi skulle i år ha kunnat vara 10 deltagare, men Cornelis (1 år) ansågs fortfarande vara lite för ung för att tävla - dock ett lovande "prospect"...:-)

Deltagare 2018:
 •  Eva Hellström
 •  Lotta Hellström
 •  Eric Jakobsson
 •  Jonas Westin
 •  Marcus Jakobsson
 •  Peter Jakobsson
 •  Rickard Lindström
 •  Christoffer Lindström
 •  Rebecka Lindström

Delgren 1 - Luftgevärsskytte

Delgrenen detta år gick ut på att skjuta 5 skott sittande med stöd mot en tavla cirka 10 m där 10 poäng är max per skott.

Resultat efter första grenen enligt följande:

  Marcus Eva Christoffer Lotta Eric Jonas Rebecka Peter Rickard
Luftgevär 5 skott på 5 m                  
Skott 1 2 10 9 5 7 5 10 8 3
Skott 2 9 9 9 6 8 7 9 5 6
Skott 3 9 9 9 8 9 8 8 7 9
Skott 4 9 8 8 10 9 9 5 8 8
Skott 5 8 5 8 8 8 9 4 8 8
SUMMA: 37 41 43 37 41 38 36 36 34
Poäng efter gren 1 5,5 2,5 1 5,5 2,5 4 7,5 7,5 9

Delgren 2 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på sandstrand, dels på gräsmatta. Liksom tidigare å

r räknades avståndet till röret för båda kloten på båda banorna. Avstånd i centimeter.

Resultat efter andra grenen enligt följande:

  Marcus Eva Christoffer Lotta Eric Jonas Rebecka Peter Rickard
Boule 2 klot mot stolpe                  
Strand klot 1 101 83 198 19 49 46 239 28 33
Strand klot 2 56 140 68 221 197 109 239 63 292
Delsumma strand: 157 223 266 240 246 155 478 91 325
Plan klot 1 223 209 272 152 712 597 712 271 188
Plan klot 2 215 189 368 380 183 88 258 102 273
Delsumma plan: 438 398 640 532 895 685 970 373 461
SUMMA: 595 621 906 772 1141 840 1448 464 786
Placering 2 3 7 4 8 6 9 1 5
Poäng efter gren  7,5 5,5 8 9,5 10,5 10 16,5 8,5 14

Delgren 3 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

I år sköts totalt 5 straffar mot ett fotbollsmål som var indelat i 6 rektanglar och som beroende på svårighetsgrad ger olika poäng (se poängfördelning enligt ovan).

Resultat efter tredje grenen enligt följande:

  Marcus Eva Christoffer Lotta Eric Jonas Rebecka Peter Rickard
Fotboll 5 skott på 10 m                  
Skott 1 0 10 0 10 15 5 0 0 15
Skott 2 15 10 0 25 15 0 0 0 15
Skott 3 0 0 10 10 0 0 15 0 15
Skott 4 10 0 0 0 25 15 25 25 0
Skott 5 10 0 15 10 0 0 5 25 0
SUMMA: 35 20 25 55 55 20 45 50 45
Placering 6 8,5 7 1,5 1,5 8,5 4,5 3 4,5
Poäng efter gren  13,5 14 15 11 12 18,5 21 11,5 18,5

Delgren 4 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att erhålla så många poäng som möjligt genom att skjuta 5 pilar mot en tavla på 15 m som ger 1-10 poäng beroende på vilket fält som träffas ("bulls eye" ger hela 25 poäng).

Resultat efter fjärde grenen enligt följande:

  Marcus Eva Christoffer Lotta EriC Jonas Rebecka Peter Rickard
Bågskytte 5 skott                  
Skott 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0
Skott 2 0 0 8 0 0 0 0 4 0
Skott 3 5 0 6 0 5 1 0 6 3
Skott 4 6 0 3 0 7 8 0 6 5
Skott 5 7 0 0 0 8 6 1 8 1
SUMMA: 18 0 23 0 20 15 1 26 9
Placering 4 8,5 2 8,5 3 5 7 1 6
Poäng efter gren  17,5 22,5 17 19,5 15 23,5 28 12,5 24,5

Delgren 5 - Kajakpaddling

Delgrenen går ut på att ta sig runt Fågelskäret paddlandes kajak. Vid rundningen reses paddeln upp och en mellantid tas. Därefter ska denna tid upprepas på återfärden till mål. Det gäller att ha så liten tidsdifferens som möjligt. Bilden nedan visar banans sträckning...

Resultat efter femte grenen enligt följande:

  Marcus Eva Christoffer Lotta Eric Jonas Rebecka Peter Rickard
Kajak tidsskillnad                  
Fågelön dit 3,05:34 4,03:90 WO 4,56:12 3,16:83 3,40:70 3,51:44 3,38:11 3,07:48
Fågelön hem 3,07:05 4,48:13 WO 4,00:36 3,04:41 3,28:50 3,56:92 3,27:91 3,25:95
SKILLNAD: 1,71 44,23 NA 55,76 12,42 12,2 5,48 11,2 18,47
Placering 1 7 9 8 5 4 2 3 6
Poäng efter gren 5 18,5 29,5 26 27,5 20 27,5 30 15,5 30,5

Resultat Grytökampen 2018

Sammanställning av poäng efter fem grenar enligt följande:

  Marcus Eva Christoffer Lotta Eric Jonas Rebecka Peter Rickard
Luftgevär 5,5 2,5 1 5,5 2,5 4 7,5 7,5 9
Boule 2 3 7 4 8 6 9 1 5
Fotboll 6 8,5 7 1,5 1,5 8,5 4,5 3 4,5
Bågskytte 4 8,5 2 8,5 3 5 7 1 6
Kajakpaddling 1 7 9 8 5 4 2 3 6
Poäng totalt 18,5 29,5 26 27,5 20 27,5 30 15,5 30,5
Slutplacering 2 7 4 5 3 5 8 1 9

Peter Jakobsson segrare i Grytökampen 2018... Marcus årets "runner-up" - tätt följd av Eric...

Maratonlistan:

 •  2 segrar: Rickard O. Lindström, Eric Jakobsson

 •  1 seger: Marcus Jakobsson, Peter Jakobsson

Annat ointressant:

Up 2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström