2016 Grytökampen

Denna sida uppdaterades 2017-07-29.

2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Grytökampen 2016

Även detta år (2016) så var det den regerande Grytömästaren Eric Jakobsson som arrangerade Grytökampen. Detta års Grytökamp återgick till de traditionella grenarna luftgevär, bågskytte, fotboll, boule och löpning/gång. 

Till 2016 års upplaga av Grytökampen hade även våra grannar på Grytö anslutit - tyvärr med gav inte tiden att alla nytillkomna kunde vara med på samtliga grenar. Samtliga resultat presenteras, men är även omräknade till för de som genomfört hela femkampen. Christoffer Lindström avstod deltagande pga förkylning och fungerade istället som domare...

Hela Grytögänget samlat - från vänster: Rickard O. Lindström, Eva Hellström, Eric Jakobsson, Lars Wesström, Charlotte Hellström, Kitty Wesström, Marcus Jakobsson, Anna Skygge Wesström, Siri Wesström i knät på sittande pappa Jacob Wesström, Christoffer Lindström, Rebecka Lindström, Jonas Westin, Peter Jakobsson och slutligen Oliver Wällstedt och Veronica Wällstedt tillsammans med mamma&pappa Anna Wällstedt och Mikael Wällstedt... Klicka på namnen för de fullständiga släktförhållandena...;-)

Deltagare 2016: Utom tävlan 2016:
 •  Eva Hellström
 •  Lotta Hellström
 •  Eric Jakobsson
 •  Rebecka Lindström
 •  Jonas Westin
 •  Marcus Jakobsson
 •  Peter Jakobsson
 •  Rickard O. Lindström
 •  Anna Wällstedt
 •  Mikael Wällstedt
 •  Jacob Wesström
 •  Anna Skygge Wesström
 •  Lars Wesström
 •  Kitty Wesström
 •  Oliver Wällstedt

Delgren 1 - Luftgevärsskytte

Delgrenen går ut på att skjuta 5 skott på 10 m mot en tavla där 10 poäng är max per skott

Resultat efter första grenen enligt följande:

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Luftgevär 27 (10) 31 (7) 31 (7) 25 (12) 34 (3) 26 (11) 39 (1)  33 (4) 30 (9) 18 (13) 32 (5) 37 (2) 32 (5)

Delgren 2 - Bågskytte

Delgrenen går ut på att erhålla så många poäng som möjligt genom att skjuta 5 pilar på 1m mot en tavla som ger 1-10 poäng beroende på vilket fält som träffas.

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Bågskytte 8 (6) 0 (11) 7 (7) 20 (1) 11 (3) 4 (8) 1 (10) 13 (2) 0 (11) 10 (4) 9 (5) 4 (8) 0 (11)

Delgren 3 - Fotboll

Delgrenen går ut på att få så många poäng som möjligt.

25

15

25

15

10

15

10

5

10

I år sköts totalt 5 straffar mot ett fotbollsmål som var indelat i 6 rektanglar och som beroende på svårighetsgrad ger olika poäng (se poängfördelning enligt ovan).

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Fotboll 35(2) 45(1) 20(8) 20(8) 30(5) 30(5) 10(10) 35(2) 10(10) 10(10) 25(7) 5(13) 35(2)

Delgren 4 - Boule

Delgrenen går ut på att kasta två bouleklot mot ett rör som har slagits ner i marken. Avstånd till rör cirka 10 m. Två banor - dels på sandstrand, dels på gräsmatta.

I år räknades avståndet till röret för båda kloten på båda banorna. Avstånd i centimeter.

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Boul (mark) 365(7) 228(4) 728(13) 271(6) 142(2) 460(9) 238(5) 68(1) 653(11) 190(3) 704(12) 432(8) 567(10)
Boul (strand) 254 401 512 168 223 830 123 518 430     237  

Delgren 5 - Löpning/gång

Delgrenen går ut på att ta sig runt Grytö längs en snitslad bana två varv. Det är valfritt att gå eller springa. Start sker med en minuts mellanrum. Det gäller att ha så liten tidsdifferens mellan varje varvr. Nytt för i år var att det gick att ta ett uppehåll mellan varv ett och två. Detta visste tydligen alla deltagare utom undertecknad...

 

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Grytö runt! 0(1) 31(8) 25(6) 9(2) 12(4) 45(9) 28(7) 10(3)   17(5) 1,04(10)    

Resultat Grytökampen 2016

Resultat efter fem grenar enligt följande:

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus Oliver Anna  Micke Jacob Anna We
Fotboll 35(2) 45(1) 20(8) 20(8) 30(5) 30(5) 10(10) 35(2) 10(10) 10(10) 25(7) 5(13) 35(2)
Gevärskytte 27 (10) 31 (7) 31 (7) 25 (12) 34 (3) 26 (11) 39 (1)  33 (4) 30 (9) 18 (13) 32 (5) 37 (2) 32 (5)
Boul (mark) 365(7) 228(4) 728(13) 271(6) 142(2) 460(9) 238(5) 68(1) 653(11) 190(3) 704(12) 432(8) 567(10)
Boul (strand) 254 401 512 168 223 830 123 518 430     237  
Pilbåge 8 (6) 0 (11) 7 (7) 20 (1) 11 (3) 4 (8) 1 (10) 13 (2) 0 (11) 10 (4) 9 (5) 4 (8) 0 (11)
                           
Grytö runt! 0(1) 31(8) 25(6) 9(2) 12(4) 45(9) 28(7) 10(3)   17(5) 1,04(10)    
                           
Poäng 26 31 41 29 17 42 33 12 41 35 39 31 28
Slutplacering 4 3 13 6 2 12 5 1 14 10 9 11 8

Omräknat för de som fullföljde tävlingen:

  Peter Eva Lotta Jonas Rickard Rebecka Eric Marcus
Grytö runt! 0(1) 31(7) 25(5) 9(2) 12(4) 45(8) 28(6) 10(3)
Fotboll 35(2,5) 45(1) 20(6,5) 20(6,5) 30(4,5) 30(4,5) 10(8) 35(2,5)
Luftgevär 27(6) 31(4,5) 31(4,5) 25(8) 34(2) 26(7) 39(1) 33(3)
Boule 619(5) 629(6) 1240(7) 439(3) 365(2) 1290(8) 361(1) 586(4)
Pilbåge 8(4) 0(8) 7(5) 20(1) 11(3) 4(6) 1(7) 13(2)
Summa Grytöfamilj 18,5 26,5 28 20,5 15,5 33,5 23 14,5
  3 6 7 4 2 8 5 1

Marcus Jakobsson segrare i Grytökampen 2016.. Rickard och Peter "runner-ups"...

Annat ointressant:

Up 2012 Grytökampen 2014 Grytökampen 2015 Grytökampen 2016 Grytökampen 2017 Grytökampen 2018 Grytökampen

Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström