Turkduva  (Streptopelia decaocto) är en fågel inom familjen duvor.

Turkduvan är en liten duva, längd 28 centimeter, som är grå med mörkare rygg och en blågrå fläck på vingen. Stjärtfjädrarna är vita i spetsarna. Från nacken och halvvägs fram på halsen finns ett svart band omgivet av smalare vita band. De korta benen är röda. Näbben och ögonen är svarta.

Sången är ett monotont kookoo, koo.

Turkduvan är skicklig på att ta nya områden i besittning. Dess ursprungliga utbredningsområde var de varmare delarna av det tempererade området från sydosteuropa till Japan. Men under 1900-talet spred den sig över Europa. I väster nådde den Irland under 1960-talet och i Norden har den nått norr om polcirkeln. Av tillfälligheter fördes den till Bahamas på 1970-talet och spred sig därifrån till Florida 1982. 1999 hade den rapporterats från 22 stater i USA. I alla dessa områden är den en stannfågel.

Turkduvans bo byggs av kvistar i ett träd. Den är ganska orädd och häckar ofta nära bostadsområden. Den lägger två vita ägg. Den äter mycket och betydande flockar kan samlas där det finns god tillgång på mat, till exempel säd.

Turkduvan som listas globalt som livskraftig av IUCN. I Sverige är turkduvan rödlistad. I 2005 års rödlista upptogs den som sårbar. I 2010 års rödlista anges den som nära hotad.