Tjockfot

Denna sida uppdaterades senast 2011-05-13. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet En sen fredagseftermiddag när jag kom hem från jobbet efter en hektisk arbetsvecka nåddes jag av beskedet att en Tjockfot landat på Säby strandäng alldeles i närheten av IKEA ute i Barkaby. Jag begav mig genast dit och hade turen att den ovanliga fågeln plötsligt ville sträcka på sig och gå en liten 10-sekunderssväng. Så från att på långt avstånd knappt ha varit synlig för det 70-tal fågelskådare som samlats bakom en stor lada vid Säby gård, blev den nu plötsligt synlig i hela sin prakt under ett kort moment. Så jag knäppte mina kort och kunde glatt åka därifrån. Detta fotografi taget den 5 maj 2011.

 
Tjockfot (Burhinus oedicnemus) är en skymnings- och nattaktiv vadarfågel, som lever i torra sandiga områden. Tjockfoten är den nordligaste arten inom familjen tjockfotar (Burhinidae).

Tjockfoten förekommer över stora delar av Europa, i norra Afrika och i sydvästra Asien. Populationen i de tempererade områdena av Europa och Asien är flyttfåglar vilka övervintrar i sydvästra Europa och Afrika. Även vissa populationer i norra Afrika är flyttfåglar. Dessa övervintrar i andra delar av Afrika.

Tjockfoten delas vanligtvis upp i sex underarter:

Den indiska underarten behandlas ibland som en egen art Burhinus indicus.

Den observeras sällsynt men regelbundet norr om sitt utbredningsområde. Den har observeras ett flertal tillfällen i alla länder i Norden, inklusive Island. Den har även observerats i Kina och den har häckat i Tyskland.

Tjockfoten är en medelstor vadarfågel som mäter 38-35 cm och med ett vingspann på 76-88 cm. Den har en kraftig svartgul näbb, stora gula ögon och välkamouflerad fjäderdräkt i olika sandfärgade nyanser. Den har ganska långa gulgröna ben med kraftfulla leder. I flykten visar den upp iögonfallande svarta och vita vingfält på de långa vingarna, och i profil är den kutryggig och flyger med grunda stela vingslag.

Den har en kraftfull, klagande och vittljudande sång som den framför nattetid. Vissa av dess läten påminner om storspovens.

Trots att tjockfoten är en vadarfågel så förekommer den i torra och vegetationsfattiga biotoper. Den är mestadels nattaktiv, speciellt när den sjunger under häckningsperioden. Dess föda består främst av insekter och ryggradslösa djur, men den äter även ödlor. Den lägger en kull om året vilken oftast består av 2 ägg, men kullar med 1-3 ägg förekommer. Äggen placeras i en grund uppskrapning direkt på marken. Paret ruvar tillsammans i 24-26 dygn. Efter att äggen kläckts tar båda föräldrar hand om ungarna i 36-42 dygn tills de är flygga.

Som försvar förlitar den sig oftast på att inte bli upptäckt genom sin förmåga att kamouflera sig. Den uppträder oftast en och en eller i par och endast sällsynt i mindre grupper.

Tjockfoten förekommer över ett stort utbredningsområde som uppskattas till 1-10 miljoner km2 och världspopulationen uppskattas till 140-330,000 individer. Den europeiska populationen, som uppskattas utgöra 25-49% av världspopulationen har under de senaste 40 åren minskat kraftigt. Bara under perioden 1990-2000 uppskattades det att 20% av den europeiska populationen försvann vilket medfört att den försvunnit som häckfågel i flera länder. Trots detta bedöms den som livskraftig (LC) av IUCN 2008 eftersom den resterande majoriteten av populationen uppskattas vara stabil.

Både det svenska trivialnamnet och det vetenskapliga namnet kommer av benens kraftfulla leder.

I områden där tjockfotens sång hörs nattetid, exempelvis i Egypten, påminner dess status om näktergalen och den förekommer som referens i poesi, musik och film.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE