Tallbit

Denna sida uppdaterades senast 2012-11-11. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet I år tycks det plötsligt finnas väldigt gott om Tallbit. Detta kanske har att göra med att vi hade en relativt mild vinter med god tillgång på föda. Detta gjorde att många ungar överlevde och nu har de letat sig söderut. Satt hemma och jobbade och noterade en observation av flera Talllbitar i rönnbärsträd vid Trunstavägen i Knivsta. Så jag åkte dit och där satt fem helt orädda fåglar och käkade rönnbär så att det stod härliga till. Det var faktiskt första gången jag såg Tallbit. Jättekul. Foto från den 8 november 2012.

 
Tallbit  (Pinicola enucleator) är en stannfågel som precis som korsnäbbarna varierar väldigt mycket i färg beroende på ålder och kön.

Tallbiten har en cirkumpolär utbredning i de norra delarna av norra halvklotet och förekommer i tallskogar i Alaska, bergsområdena i västra USA, i Kanada, subarktiska Fennoskandia, Sibirien Kurillerna och i högt belägna bergsområden på Hokkaido. Den är mestadels en stannfågel, men under vissa invasionsår flyttar den längre söderut och förekommer då i tempererade Eurasien, och observeras mycket sällsynt i Tyskland, Frankrike och Italien.

Tallbiten, tillsammans med sin släkting Himalayatallbit (Pinicola subhimachala), utgör det lilla finksläktet Pinicola som utvecklades ur samma grupp med fåglar som också gav upphov till domherrarna (Pyrrhula). Utvecklingslinjen för Pinicola skiljde sig ifrån sina släktingar under pliocen, för ungefär ett dussintals miljoner år sedan.

Underarter:

Hanen är vanligen mörkt rosenröd med grå och svarta inslag, men grundfärgen kan variera i ljusare röda gula toner. Honans fjäderdräkt är övervägande grågul. Båda könen har svartaktiga vingar, där yttre delen av vingpennorna är svartvita. Den svartgrå stjärten är kluven i spetsen. Totallängd 22 centimeter.

Tallbitens föda består av frön och allehanda bär (synnerligen enbär och rönnbär). Boet, tillverkat av fina kvistar och fodrat med strån, finns ofta i täta barrskogar och innehåller 3-4 ljusgröna, med grå och svarta fläckar försedda ägg. Tallbiten är orädd.

Tallbiten har ett mycket stort utbredningsområde och populationsstorleken är mycket stor, så trots att populationstrenden verkar vara nedåtgående så bedöms den inte vara tillräckligt negativ för att utgöra ett hot mot den globala populationen. Av dessa skäl kategoriseras arten som livskraftig av IUCN.

I Sverige är tallbiten rödlistad. I 2010 års rödlista kategoriseras den som nära hotad (NT). Tidigare var den upptagen som sårbar (VU).

Förr har den på vissa håll i Sverige kallats för dumsnut.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE