Svarthalsad trast

Denna sida uppdaterades senast 2017-11-26. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Alldeles i början av min "fågelskådarkarriär" så dök det upp en Svarthalsad trast i Duvbo i Sundbyberg. Spännande tänkte jag och åkte dit. Många skådare på plats och svårt "komma åt" på den privata tomten och dess fågelmatning som det handlade om. Men jag fick i alla fall nån bild som de facto gav mig bevis för att ha varit där, dock inte så mycket mer än så. Och att det var ett speciellt tillfälle har jag förstått lite senare - eftersom jag aldrig sett någon svarthalsad taigatrast sedan dess... Detta foto taget den 4 januari 2010.

 
Svarthalsad trast  (Turdus atrogularis) är en asiatisk fågel som tillhör familjen trastar.Svarthalsad trast är ungefär lika stor som en koltrast, dock aningen mer kortstjärtad. Fjäderdräkten är grå på ovansidan, med ljusare grå bräm på vingarna och smutsvit buk. Dess nedre vingtäckare är roströda. Den har svart stjärt och adult hane i sommardräkt är kraftfullt svartfärgad i ansiktet och på bröstet.
 

Svarthalsad trast häckar i öppningar i barr- eller lövblandad skog, ofta i undervegetationen av tallarten Pinus sibirica och framför allt utmed vattendrag eller i fuktiga områden. Den häckar ensam eller i lösa kolonier från slutet av maj till slutet av juli. Boet placeras vanligen mellan en och en halv och två meter över marken. Vintertid födosöker den i stora flockar tillsammans med gråtrast, gråhalsad trast och dubbeltrast, under flyttning ofta med bruntrast. Fågel intar olika invertebrater men också bär, körsbär och frön.

Svarthalsad trast är en flyttfågel som häckar i taigaområdet häckar i Armenien och Azerbajdzjan, i Ryssland från Uralbergen och österut till Altaj, och i Xinjiang. Fågeln är en sällsynt gäst i Europa. I Sverige har den påträffats uppemot ett 50-tal gånger från Skåne till Norrbotten.

Tidigare behandlades svarthalsad trast som en underart till Turdus ruficollis med det svenska namnet taigatrast. I området där rödhalsad trast möter svarthalsad trast, i Altajregionen och utmed de nedre delarna av floden Tunguska, är hybridisering säkert konstaterad

Fågelns populationsutveckling är okänd, men utbredningsområdet är mycket stort och dess population förmodas vara detsamma. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig. Världspopulationen uppskattas preliminärt till mellan 100.000 och 500.000 individer.

När svarthalsad trast och rödhalsad trast tidigare behandlades som samma art hade den det svenska namnet taigatrast.

Källahttp://sv.wikipedia.org

 ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE