Svärta

Denna sida uppdaterades senast 2011-07-04. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Tillbringade fem dagar på Grytö i samband med "Krister Flygare" och nationaldagen. Med båten sjösatt var det inget snack om att jag & min svåger skulle bege oss längst ut i ytterskärgården. Jag  - för att få fina bilder på sjöfågel. Han - för att blöta ner näten. Och nog fick jag fina fotografier. T ex denna på en förbiflygande svärta. Detta fotografi taget den 3 juni 2011...

 
Svärta (Melanitta fusca) är en fågel som tillhör underfamiljen Merginae.

Hannen är svart med en vit fläck under ögat. Honans fjäderdräkt är brun med en vit fläck mellan ögonen och näbben. Vingarna har en vit spegel hos bägge kön. Svärtan är 48 till 56 centimeter lång.

Den häckar i Europas och västra Asiens nordliga delar.

Svärtan häckar i Sverige i Jämtlands och Lapplands fjällsjöar, vid havet längs Östersjökusten (även Norrlandskusten) samt i Halland.

Förekommer i Finland utmed kusten samt i Lapplands fjälltrakter.

Arten knölsvärta (Melanitta deglandi) som lever i östra Asien och Nordamerika kategoriserades tidigare som en underart till Svärta.

Svärtan fortplantar sig senare på året än andra sjöfåglar. Honan lägger 8 till 14 ägg som är gulvita. Boet byggs på marken vid sjöar, floder eller havskuster. Svärtans föda utgörs av kräftdjur och blötdjur.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE