Svart stork

Denna sida uppdaterades senast 2011-06-25. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Dagen innan midsommarafton. Satt kvar på jobbet till rätt sent, trots att vi skulle resa till landet senare på kvällen. Behövde komma hem för att packa. Då kommer det rapporter om en Svart stork i Angarnsjöängen. Rörlig. Siktad på olika ställen, men senast vi Kusta - den norra delen av Angarn. Åkte dit. En mängd fågelskådare kunde med sina tubkikare upplysa mig om att den satt i ett dött träd på 1,5 km avstånd. -Men kan man inte gå närmare, frågade jag. -Jo, i och för sig, men f-n ta Dig om Du skrämmer den, blev svaret. Så jag började smyga mig dit. den sista kilometerna genom tät och regndränkt skog. Till slut var jag på 200 m avstånd. Ålade mig fram till skogsbrynet. Dyblöt. Men jag fick mina bilder på en Svart stork. Superhäftigt. Och en sak kan jag säga - inge fick så bra bilder som jag på denna i Sverige ovanliga fågel. Fotografiet taget den 23 juni 2011.

 
Svart stork (Ciconia nigra) är en fågel i familjen storkar.

Den har en lång röd näbb, långa röda ben, är svartaktig med vitt bröst och vit buk.

Fågeln förekommer i östra Europa och Asien. Några isolerade populationer finns i sydvästra Spanien och i södra Afrika. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar som övervintrar i subtropiska och tropiska områden i Afrika, Indien och Sydostasien. Populationerna i Spanien och södra Afrika är stannfåglar. Trots dessa stannfågelpopulationer räknas arten som monotypisk och delas inte upp i underarter.

Fram till mitten av 1800-talet häckade den sparsamt i södra och mellersta Sverige när populationen minskade drastiskt. Man konstaterade några enstaka häckningar under 1940- och 1950-talet men sedan var den försvunnen fram till 1992 då man konstaterade två häckande par, ett i Skåne och ett i Västergötland. Artens häckningsstatus i Sverige är idag osäker.

I levnadssättet överensstämmer den med den vita storken och båda dessa arter trivs bäst i biotoper med stora arealer högåldrig skog med tillgång till färskvatten.

Artens tillbakagång i Europa skedde parallellt med effektiviseringen av skogs- och jordbruk som tog fart i mitten av 1800-talet. På många platser i Europa där den tidigare var vanlig är den idag försvunnen eller ovanlig som häckfågel. Men eftersom världspopulationen har en mycket stor utbredning och omfattar uppskattningsvis mellan 32000-44000 individer så kategoriseras den av IUCN:s hotkriterier som livskraftig (LC). I ett område från Estland till Polen uppskattar man att det finns omkring 3 000 par och att populationen växer.

I Sverige har den kallats för odensvala eller odinsvala.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE