Större turturduva  (Streptopelia orientalis) är en fågel som tillhör familjen duvor och som är närbesläktad med turturduva.

Större turturduva delas upp i sex underarter:

De två nordliga underarterna meena och orientalis är flyttfåglar medan övriga fyra är stannfåglar.

Större turturduva är en liten duva som mäter 30-35 cm, har ett vingspann på 54-62 cm och påminner om en den närbesläktade europeiska turturduvan. Den är något större än denna, speciellt gäller detta underarten orientalis, som är ungefär stor som turkduvan. Likt turturduvan har den ett svart och vitstreckat parti på halssidan men bröstet är mindre rosafärgat och dess vingpennor mer bruna med mörkt centra till skillnad från turturduvans orangebruna. Den har en spetsig stjärt precis som turturduvan. Dess flykt är mer avslappnad och direkt till skillnad från turturduvans.

Morfologiska skillnader, utöver storlek, mellan underarterna orientalis och meena är omdiskuterade. Ofta har orientalis beskrivits ha grå stjärtspetsar medan meena har vita stjärtspetsar, likt turturduvan. Studier visar dock att dessa skillnader inte är diagnostiska skillnader mellan taxonen eftersom orientalis också kan uppvisa mycket ljusa vingspetsar. Andra skillnader är att orientalis har mörkare bröst med mindre skär ton och även mörkare undergump till skillnad från meena som har ljus undergump.

Större turturduva lägger två vita ägg.