Större beckasinsnäppa

Denna sida uppdaterades senast 2013-05-28. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Större becksinsnäppa är en ovanlig fågel som inte hör hemma på våra breddgrader. Men normalt har vi lite tur att några individer förirrar sig hit ett par gånger per år. Och naturligtvis tog jag chansen att kolla upp den fågel som huserade vid Lövsta-pumpen vid Asköviken i Dingtuna socken utanför Västerås under några dagar. Detta foto togs den 29 april 2013.

 
Större beckasinsnäppa (Limnodromus scolopaceus) är en medelstor vadare.

I adult häckningsdräkt har den matt gulaktiga ben och mycket lång, rak och mörk näbb. Den har mörk hjässa och tygelstreck, och ljusare lite rödaktigt ögonbrynsstreck. Ovansidan är vattrad i mörkbruna nyanser medan undersidan är mer rödaktig. Strupe och bröst är ljusare och fläckat, och kroppsidan streckad. Stjärten är streckad i svart och vitt. I vinterdräkt är den övervägande grå med ljusgrått huvud, mörkt tygelstreck och vitt ögonbrynsstreck. Bröstet är ljusgrått med ljusa fläckar medan buken och undergumpen är vit.

Den är mycket lik mindre beckasinsnäppa, och i vinterdräkt är de mycket svåra att skilja, men den senare återfinns inte lika ofta i närheten av färskvatten som större beckasinsnäppa. Den kan även förväxlas med spovarna i släktet Limosa som också har långa raka näbbar, men dessa fyra arter är större och har tvåfärgade näbbar.

Större beckasinsnäppa är en flyttfågel som häckar i allra nordligaste delarna av Nordamerika och i östra Sibirien. Den övervintrar från södra USA och så långt söderut som Centralamerika. Arten är en ovanlig men regelbunden gäst i Västeuropa där enstaka individer har stannat under längre perioder.

Den häckar på våt tundra och placerar sitt bo direkt på marken, gärna i närheten av vatten. Den födosöker genom att sticka ned den långa näbben i våt lera eller i bottnen i grunt vatten. Den lever främst av insekter, blötdjur, kräftdjur och havsmaskar, men kan även äta växtmaterial.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE