Skärpiplärka

Denna sida uppdaterades senast 2011-10-02. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Plötsligt stod den framför mig där ute på Björn - den lilla ön i norra Upplands skärgård. Tyvärr på lite för stort avstånd för att det skulle bli bra bilder, men ändå... Fotografiet taget den 1 oktober 2011.

 
Skärpiplärka  (Anthus petrosus) är en fågel som tillhör släktet piplärkor i familjen ärlor och piplärkor. Tidigare betraktades skärpiplärka, vattenpiplärka och hedpiplärka som tre underarter av arten Anthus spinoletta men de splittrades i tre arter början av 1990-talet.

Som de flesta andra piplärkor har den ett oansenligt utseende på marken, mestadels mörkbrun på ovansidan och kraftigt streckat mattgul undertill. Den har mörka ben, gråvita stjärtsidor och en ganska lång mörk näbb. Den mörka fjäderdräkten är en anpassning till de klippiga kuster där den häckar och övervintrar. Vissa nordliga fåglar kan bli rosaaktiga på undersidan och blekare på huvudet på sommaren och därmed likna den närbesläktade vattenpiplärkan.

Sången och sångflykten liknar ängspiplärkans, men med en spetsigare, mer metallisk klang.

Skärpiplärkan är endemisk för Europa och häckar på klippiga kuster på kolahalvön och i västra Europa norrut från Bretagne. Den är normalt en stannfågel i Irland, Storbritannien och Frankrike, men populationerna i Skandinavien, Baltikum och Ryssland flyttar söderut på vintern, förmodligen till kustområden i Västeuropa. Den flyttar söderut i september-oktober och återvänder i mars-april. Norge hyser hälften av världspopulationen och Sverige 2% av denna art.

Man delar ofta upp skärpiplärkan i fyra underarter:

Skärpiplärkan förekommer i klippmiljöer vid kusten, ofta på skärgårdsöar. Den livnär sig framförallt på insekter. Boet är enkelt och läggs på marken, gömt bland stenar eller grästuvor. Den lägger i genomsnitt 3-5 ägg som honan i cirka två veckor. Ungarna tas om hand av båda föräldrarna i 14-16 dagar.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE