Sävsångare

 

Denna sida uppdaterades senast 2010-05-30. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Den här sävsångaren är fotograferad idag (den 30 maj 2010) i Hagby Ekopark här ute i Täby. Hade jag haft mer tid hade jag kommit närmare för bättre fotografier, men det råder ändå ingen tvekan om att det var en sävsångare jag stötte på eftersom den har det karakteristiskt randade huvudet och en ihärdig sång med många turer.

 
 
Sävsångare  (Acrocephalus schoenobaenus) är en fågel som tillhör familjen Acrocephalidae och som tidigare placerades i familjen sångare.

Den är en medelstor sångare, 11,5 till 13 cm lång. Vingbredden är från 17 till 21 cm och vikten är ungefär 10-15 gram. Den adulta fågeln har en kraftigt streckad brungrå rygg och ljus gulaktig undersida. Pannan är platt med ett framträdande vitaktigt ögonbryn, och hjässan är brunsvart. Strupen är vitaktig och näbben är kraftig och spetsig. Könen är lika, som hos de flesta sångare, men ungfåglar är fläckade på bröstet.

Sången är mycket omväxlande och består av ett snabbt, tjattrande jirra-jirra-jirra som avbryts av typiska visslingar och härmljud.

Den häckar i nästan hela Europa och i västra och centrala Asien. I Sverige förekommer den i stora delar av landet i två utbredningsområden, dels i söder och öster, dels i fjällen. Den är en flyttfågel som övervintrar i Afrika söder om Sahara. Den flyttar i augusti-oktober och återkommer i maj. För att klara den långa flygningen samlar fågeln på sig fettreserver.

Sävsångaren påträffas i vassnår med buskar i våtmarker. I fjällen brukar den hålla till i fuktiga videsnår.

Sävsångaren blir könsmogen efter ett år. Den lägger 3-6 ägg i ett rede nära marken i tät vass eller en buske. Föräldrarna, mestadels honan, ruvar i 12-14 dagar och ungarna blir sedan flygfärdiga efter 10-12 dagar. En sävsångare kan bli upp till sju år gammal.

Liksom de flesta sångare äter den insekter, men kan även äta annat smått som bär.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE