Sandlöpare

Denna sida uppdaterades senast 2019-06-07. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet En Sandlöpare har jag sett tidigare, men inte fem stycken samtidigt - vilket jag nu blev vittne till på Ölands Södra udde i Ottenby. Tyvärr behagade de att hålla avstånd till "publiken", men bättre ett foto än inget alls (nu har jag ju anledning att på sikt försöka komma till lite bättre). Fotografiet taget den 31 maj 2019.

 
Sandlöpare (Calidris alba) är en fågel som tillhör familjen snäppor.

Sandlöparen är 18–21 centimeter lång, ungefär lika stor som en kärrsnäppa. I jämförelse med kärrsnäppan har den en kortare ganska tjock näbb. Dess vingspann blir 40–45 cm. Näbben och benen är svarta. Den har tre tår, eftersom den saknar baktå.

I häckningsdräkt (juli–aug) är ovansidan gråbrun, huvud och hals rödbrun medan undersidan är vit. Under våren (apr-maj) bär den adulta sandlöparen en eklipsdräkt då huvud och hals är mer gråbrunspräcklig. Den anlägger häckningsdräkt genom att dessa fjäderpartier slits och på så sätt avslöjar de starkare färgade fjädrarna under.

I adult vinterdräkt är den mycket ljus, med ljusgrå ovansida och hjässa, vitt ansikte och undersida och en mörkare grå fläck på skuldran. Den juvenila fågeln är svartvit och har en mycket mer kontrastrik dräkt än den vuxna fågeln.

Ovansidan av vingen är till mönster och färg ganska lik kärrsnäppans i svart och vitt, men sandlöparen har ett bredare vitt vingband och närmast kroppen är vingen ljusgrå till skillnad från kärrsnäppans mer gråbruna nyans. De mittersta stjärtpennorna är svarta.

Sandlöparen ses ofta på sandstränder då de snabbt springer fram och tillbaka, i en cyklisk rörelse och plockar föda, och samtidigt undviker bränningarna som översköljer stranden. På vintern bildar den ibland stora flockar på stränder.

Den häckar cirkumpolärt i Arktis och är en långflyttare som övervintrar i Sydamerika, Afrika och Australien. Mer än 25% av populationen som flyttar utmed östra Atlanten övervintrar i ögruppen Bijagos i Guinea-Bissau , Afrika.

Eftersom den skiljer sig något till utseende från andra Calidris-snäppor har det föreslagits att den borde placeras i det egna monotypiska släktet Crocethia. Sentida forskning (Thomas et al., 2004) indikerar istället att den är en ganska typisk Calidris-snäppa närmast släkt med kärrsnäppa och skärsnäppa.

Man delar vanligtvis inte upp sandlöparen i underarter. Vissa delar dock upp den i en holarktisk underart C. a. alba och en nearktisk C. a. rubida (Gmelin, 1789).

Den visar sig sparsamt i Sverige under flyttningen.

På våren återvänder den till den arktiska tundran och lägger 3-4 ägg i en grop på marken, som är sparsamt fodrad med grässtrån och lavar. Äggen är olivfärgade med bruna fläckar. Ofta sker två häckningar.

På häckningsplatserna äter fåglarna mestadels insekter och en del växtmaterial. Vintertid består födan av små krabbor och andra små ryggradslösa djur som den plockar i vattenbrynet på sandstränder.

Den vita vinterdräkten har givit upphov till dess vetenskapliga artnamn alba vilket betyder "vit" på latin. Förr kallad föränderliga sandlöparen.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE