Salskrake

 

Denna sida uppdaterades senast 2013-04-25. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Jag fick nys om att en Salskrake låg och simmade i dammen rakt nedanför Hammarbybacken - så jag for dit och kunde konstatera att tipset stämde. En vacker fågel. Bilden tagen den 6 mars 2010.

 

 
Salskrake  (Mergellus albellus) är en ganska kompakt skrake mer formad som en knipa och den mäter 38-44 cm och har en vingbredd på 56-69 cm. Hanen är omisskännlig i sin distinkta kritvita dräkt med svarta partier som den svarta fläcken runt ögat. Honan och juvenila individer är gåfärgade med rödbrun nacke och hjässa och vit kind. Näbben är kort och grå.

Salskraken förekommer i norra taigaområdet i Skandinavien och norra Ryssland. Den är en flyttfågel som om vintern flyttar söderut och förekommer då stor delar av Europa, Turkiet, Iran, Irak, Pakistan, norra Indien, Kina, Japan och Nord- och Sydkorea. I Sverige förekommer den som häckfågel enbart i Lappland.

Sven Nilsson kallade salskraken 1858 för "salknipa". De mycket sällsynta hybriderna mellan knipa och salskrake kallas för "knipskrake".

Salskraken är en fågel som tillhör underfamiljen Merginae och ensam art i släktet Mergellus.

Salskraken är morfologiskt lik skrakarna i släktet Mergus men är genetiskt någonstans mitt emellan de typiska skrakarna och kniporna i släktet Bucephala. Salskraken placeras som ensam art i sitt släkte Mergellus men placeras ibland, trots sitt genetiska släktskap med kniporna, i släktet Mergus. Salskraken hybridiserar mycket sällsynt med knipa.

En onamnad sjöfågel som enbart är känd från ett fossilt humerus från mellersta miocen i Mátraszõlõs, Ungern, kategoriserades som tillhörande släktet Mergus. Dock ingick även salskraken i detta släkte när denna kategorisering gjordes och dess morfologiska karaktärer placerar den idag i släktet Mergellus. Ibland förs uppfattningen fram att detta fossil är för gammalt för att representera någon av de moderna andfågelssläktena, men mycket tyder på att de var väl utvecklade och distinkta redan vid denna tid.

Källor: http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE