Rosenfink

Denna sida uppdaterades senast 2015-05-27. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografierna Har man hört en Rosenfink så kommer man ihåg dess läte. Det gjorde i vilket fall jag under en promenad runt maderna i Örebro. Inga problem att med mina ljud i mobilen locka fram denne hane. Foto taget den 22 maj 2015.

En dag under pingsthelgen hörde jag plötsligt ett nytt fågelljud här på Grytö. Det lät ungefär som när någon säger "Pleased to meet you". Jag begav mig ut med kameran i högsta hugg och efter ett tag fick jag mina foton på en fågel som senare visade sig vara Rosenfink. När jag kollade i datorn överensstämde såväl utseende som ljud med vad boken och inspelningen sa. Bilden visar en hona. Jag fick även bild på den betydligt färggrannare hannen, men det var på långt avstånd tvärs över fältet, så jag väntar med att publicera hanbilder tills jag har något bättre att visa upp.  Foto nedan taget den 25 juni 2011.

 
Rosenfink  (Carpodacus erythrinus), är en fågel som tillhör familjen finkar. Rosenfinken har sin största och populationstätaste utbredning i främst Sibirien och Centralasien, men har på senare tid invandrat till Östeuropa, Centraleuropa, och Skandinavien. Hanen är karmosinröd på bröstet och huvudet, med bruna vingar och vitt bröst; honan är brunfärgad. Rosenfinken har också en karaktäristisk sång som består av visslingar som liknar en busvissling.

Rosenfinken blir upp till 15 centimeter lång och väger ungefär 20 till 25 gram. De har en kort och kraftig och rundad mörk näbb och pepparkornsögon. I alla dräkter har den dubbla smala vingband som dock kan vara svåra att se när fjäderdräkten är sliten. Honor och hanar yngre än tredje kalenderåret, är olivbruna och streckade och går inte att skilja åt. Därför talar man om honfärgade individer. Hos den adulta hanen är huvudet karminrött med en bred mörkbrun tygel. Hans övre del av bröstet och övergumpen är också röda medan den nedre delen av bröstet inklusive buk och undergump är vit eller ljusgrå. Ovansidan av vingarna, stjärten och ryggen är mörkbruna.

Locklätet låter ungefär "vy" eller "djy". Sången låter ungefär "vy vídjio", i styrka nästan som en busvissling. Inom engelskan har det hävdats att rosenfinkens läte låter som den säger "pleased to meet you" (trevligt att träffas).

Rosenfinken har sin största och populationstätaste utbredning i främst Sibirien och Centralasien och har först sent brett ut sig västerut till Östeuropa, Centraleuropa och Skandinavien. Den är en långflyttare som övervintrar i Indien, Iran sydöstra Pakistan, Nepal och Sydostasien.

Rosenfinken delas ofta upp i fem underarter vars ända kännetecknande skillnad är färgtoner och mängden streckning. I vinterkvarteren kan dessa underarter oftast inte särskiljas utifrån dessa kännetecken eftersom det också förekommer stora individuella skillnader.

Rosenfinken kom till Sverige österifrån och första observationen gjordes 1839 Gotland men först hundra år senare observerades det första häckande paret i Sverige vilket skedde på Fårö 1938. Under 1950-talet observerades den i södra Dalarna och i området kring Norrtälje för att från och med mitten av 1950-talet häcka årsvis i Sverige. Under 1960- och 1970-talen skedde en explosionsartad spridning i stora delar av landet, med tyngdpunkt på de östra delarna. Fram till cirka 1995 ökade beståndet, men sedan dess har det minskat kraftigt. Vid slutet av 1990-talet var den dock tämligen allmän till sparsamt förekommande i stora delar av Sverige förutom i de sydvästra delarna, i delar av Småland och i de inre delarna av Norrland, där den bara förekom sparsamt till sällsynt. Enligt Svensk häckfågeltaxering minskade den med ca 60% mellan åren 1993–2004 och idag beräknar man att det svenska beståndet består av cirka 9000 par. Det svenska beståndet var tidigare klassificerad som missgynnad (NT) på Naturvårdsverkets rödlista. I 2010 års rödlista anges rosenfinkens hotstatus i Sverige som sårbar.

Från Sverige påbörjar den sin höstflyttning under andra halvan av juli till mitten av augusti och den sträcker åt sydost och är den enda häckande finken i Sverige som övervintrar i området kring Indien.

Under häckningsperioden lever den på fuktiga ängar, i parker, buskrika landskap, våtmarksskogar och fruktträdgårdar. Boet placeras lågt och väl gömt i tjockt buskage. Häckningstiden är kort, och infinner sig i juni i Sverige. Honan lägger i snitt fyra till sex mörkblå, mörkfläckiga ägg som hon ruvar under 11 till 13 dagar. Under tiden försörjs hon av hanen med föda. Efter 12 till 14 dygn blir ungfåglarna flygga.

Den livnär sig mest av blad- och blomknoppar från rönn, vinbär och äppelträd. Även honhängen av vide, maskrosfrön, mindre insekter och bladlöss är populär föda.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE