Rörsångare

Denna sida uppdaterades senast 2011-04-29. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Den här rörsångaren lyckades jag fånga på bild en tidig morgon den 29 april 2011 i Lappkärret i närheten av Stockholms Universitet. Jag brukar fågelskåda lite på väg in till jobbet. Det är inte helt lätt att få koll på dem eftersom de gömmer sig exemplariskt djupt inne i vassen. Men å andra sidan hör man alltid var de är - verkligen ingen hejd på deras väldigt speciella sång...

 
Rörsångare  (Acrocephalus scirpaceus) är en fågel som tillhör familjen Acrocephalidae och som tidigare placerades i familjen sångare.

Rörsångaren är ungefär 13 cm lång och har en vingbredd på 17 till 21 cm. Vikten är ungefär 10-15 gram. Ovansidan är brun och undersidan gulvit. Den har vitaktig strupe, spetsig näbb och gråbruna ben. Pannan är platt och näbben är stark och spetsig. Honor och hanar har samma färgning. En rörsångare kan bli upp till 12 år gammal. Sången är ett långsamt tjattrande med inslag av visslingar och härmljud.

Rörsångaren lever i tät vass och strandbuskar vid sjöar, dammar, våtmarker och åar. Den häckar i hela Europa utom Irland och Island. I Sverige fanns den tidigare bara i Skåne men har från 1800-talets slut utbrett sig norrut. Under de senaste decennierna verkar den ha ökat kraftigt. Den är flyttfågel och övervintrar i Afrika söder om Sahara. Den samlar på sig fettreserver för att klara den omkring 6000 kilometer långa resan.

Rörsångaren klättrar och hoppar skickligt i vassen och livnär sig på insekter och deras larver, spindlar och blötdjur.

Den blir könsmogen efter ett år och den huvudsakliga häckningstiden är maj till juli. Den bygger ett bo av gräs och vasstrån som oftast placeras skyddat mellan tre till fyra vasstrån ovanför vattnet. Honan lägger tre till fem ägg, som sedan ruvas omväxlande av båda föräldrarna i 11 till 14 dagar. Ungfåglarna stannar sedan 10 till 14 dagar i boet.

Göken nyttjar ofta rörsångaren för att genom häckningsparasitism låta rörsångaren ruva och föda upp gökungen.

Det europeiska beståndet uppskattas till cirka tre miljoner häckande par.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE