Rödstrupig piplärka

Denna sida uppdaterades senast 2017-05-20. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Rödstrupig piplärka har för mig varit en svårfångad fågel. Okey, man har ju hört den och sett den som snabbast på avstånd eller förbiflygande. Men aldrig på nära håll - sittandes väntande på mig och min kamera... Så dök chansen upp. Ett par tre rödstrupiga piplärkor sades uppehålla sig vid Lundbydiket i Angarnsjöängen. Jag var på tjänsteresa i södra Sverige, men kom hem till halv åtta på kvällen. Kastade mig i bilen och hann dit innan det hade hunnit börja skymma för mycket... Detta foto taget den 16 maj 2017.

 
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) är en fågel som tillhör släktet piplärkor i familjen ärlor.

Den rödstrupiga piplärkan mäter cirka 15 cm lång och är ganska slank. Den adulta fågeln är distinkt under häckningssäsongen genom sitt tegelröda ansikte och strupe. I andra dräkter är den mer oansenlig och svår att skilja från många andra jämnstora piplärkor, exempelvis ängspiplärka. Den har då kraftigt brunstreckad ovansida, vitaktiga mantelstreck, vitaktig undersida med kraftfullt svartfläckat bröst och kroppssida. Den har gul näbbas som ängspiplärkan. I alla dräkter har den streckad bakrygg och övergump vilket skiljer den från exempelvis ängspiplärka. Den flyger kraftfullt och direkt, och har ett karakteristiskt lockläte "psii".

Arten häckar i nordligaste Europa och Asien och förekommer i norra Alaska. Den är en långtflyttare som övervintrar i Afrika, södra och sydöstra Asien och utmed USA:s västkust.

I Sverige förekommer den som häckfågel i den allra nordligaste delen av landet, där den häckar sparsamt. Det svenska beståndet har minskat mellan åren 2000 och 2009 med cirka 45 procent. I Sverige är den upptagen på rödlistan som sårbar (VU).

Den rödstrupiga piplärkan häckar i öppet landskap som berg, våtmarker och tundra, i fjällandskap med fuktiga inslag. Boet läggs på marken vid en tuva eller buske. Honan lägger 4-6 ägg, som ruvas i 11-14 dygn. 11-15 dygn efter kläckningen blir ungarna flygfärdiga. Den äter liksom övriga piplärkor insekter, men också frön.

Källahttp://sv.wikipedia.org

 ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE