Rödhuvad dykand

Denna sida uppdaterades senast 2012-07-01. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet I närheten av Ljungs kyrka utanför Ljungsbro ligger ett par mindre dammar där fåglar tycks trivas. Under våren dök det upp rapporter om att ett par rödhuvad dykänder hade slagit sig ner där och eventuellt försökte sig på en häckning. Två gånger var jag förbi dammarna utan att upptäcka dem. Men tredje gången gillt. På nervägen till Skåne stannade jag till och fick fina bilder.  Fotot taget den 5 maj 2012.

 
Rödhuvad dykand (Netta rufina) är en fågel som tillhör gruppen dykänder inom underfamiljen änder.

Rödhuvad dykand är 45-55 centimeter lång, har ett vingspann på upp till 90 centimeter och väger 800-1500 gram. Den adulta hanen i praktdräkt är omisskännlig. Den har rundat orange huvud, röd näbb och svart bröst. Sidorna är vita, ryggen brun och stjärten svart. Benen är bruna. Honan är mestadels ljusbrun, med mörkare rygg och hjässa, vitaktigt ansikte, mörka ögon och mörk näbb. Hanen i eklipsdräkt liknar honan. Dess lockläte låter ungefär "beet".

Rödhuvade dykanden häckar på låglänta myrar och vid sjöar i södra Europa och södra och centrala Asien. Den är delvis en flyttfågel och de nordliga bestånden flyttar längre söderut till norra Afrika över vintern.

I Sverige är den en ovanlig gäst. Flera observationer av arten bedöms som förrymda parkfåglar.

Första gången rödhövdade dykänder häckade i Sverige var 2012 i fågelsjön Tåkern.

Rödhuvade dykänder är sociala utanför häckningssäsongen och bildar stora flockar på vintern, ofta tillsammans med andra dykänder, som brunänder. Rödhuvad dykand kan förbli under vatten upp till 30 sekunder. Den födosöker främst genom att dyka efter, eller "beta", vattenväxter. Den kan bli upp till sju år gammal.

Rödhuvad dykand blir könsmogen efter ett år. Den bygger sitt bo bland växtlighet vid kanten av sjön och lägger 8-12 ljusgröna ägg, som den ruvar i fyra veckor. Ungarna är borymmare och blir flygfärdiga efter 45 till 50 dagar.

Det europeiska beståndet av arten uppskattas till cirka 15000 häckande par.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE