Rödhalsad gås

Denna sida uppdaterades senast 2013-05-14. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet På morgonen Kristi Himmelfärdsdag landade en Rödhalsad gås tillsammans med drygt 50 vitkindade gäss i en kohage vid Elfvik gård längst ute på Lidingö. Trevligt trevligt. Snabbt var man där innan de lyfte för en kortare färd ner till stranden. Detta fotografi taget den 9 maj 2013.

 
Rödhalsad gås  (Branta ruficollis) är en fågel i släktgruppen gäss.

Fjäderdräkten är svart med mindre vita avsnitt. Bröstet och halsen är rödbrun med vita kanter. Näbben är kort och bägge kön liknar varandra. Fågeln blir ca 55 centimeter lång och har en vikt mellan 1 000 och 1 500 gram.

Den rödhalsade gåsen är en flyttfågel som häckar på tundra i arktiska regioner i Europa och Asien, från Jamal och österut till centrala Tajmyrhalvön. Den övervintrar i centrala Asien eller södra Europa. 98% av hela världspopulationen övervintrar på låglandet i Rumänien och Bulgarien utmed den nordvästra stranden av Svarta havet. Före 1950 var låglandet i Azerbajdzjan den viktigaste vinterlokalen men idag är den till stora delar övergiven. Små grupper återfinns också vintertid i Nederländerna, Irak, Iran och så långt söderut som Grekland. Den ses ibland i andra delar av Europa och uppträder då ofta tillsammans med andra Branta-arter i samma storlek, som prutgås eller vitkindad gås.

Gotland räknar man den som tillfällig och i resterande delar av Sverige har det fram till 2006 observerats cirka 170 individer.

Häckningstiden börjar i slutet av juni. De lägger inte sällan sina bon i närheten av större häckande rovfåglar som pilgrimsfalk (Falco peregrinus) och fjälluggla (Nyctea scandiaca) vilka fungerar som ett skydd mot andra rovdjur som fjällräv. Gåsens bo byggs i en grop som fodras med lav, mossa och dun. Honan lägger 4-6 grönaktiga ägg som ruvas i cirka 25 dagar.

Populationen uppskattas till mellan 30 000 och 75 000 individer. Populationstrenden är negativ och den fortsätter minskar på grund av jakt och habitatförstöring och kategoriseras därför som starkt hotad (EN) av IUCN.

Källahttp://sv.wikipedia.org