Pansarbil m/31F

Denna sida uppdaterades senast 2011-05-08. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Ytterligare en typ av pansarbil i det svenska försvaret använde sig av årsbeteckningen m/31. Det var den ryskbyggda pansarbilen BA-10 som i Sverige gick under benämningen Pbil m/31F. Det är fortfarande oklart varför fordonen försågs med denna beteckning och särskilt svårt är det att förstå logiken eftersom de skilde sig radikalt från de svenska förlagorna - bland annat var de treaxlade. Men hur kom då dessa fordon till Sverige under brinnande krig?

Finland hade under fortsättningskriget beslagtagit 24 stycken ryska pansarbilar av typ BA-10 (det kan ha varit fler). Dessa var i stort kopior på Fordlastbilar. BA-10 (Broneavtomobil 10) utvecklades i Sovjetunionen under 1938 och serietillverkades fram till 1941. Fram till dess var BA-10 den tunga pansarbil som tillverkats mest i Sovejt - totalt 3.311 fordon byggdes i tre olika versioner. BA-10 hade sin grund i de tidigare tunga pansarbilarna BA-3 och BA-6, men hade vidareutvecklats med ett förbättrat GAZ-AAA chassi och förstärkt pansarskydd (upp till 15 mm pansarstål i fronten och tornet). Idén med att placera pansarplåten i en lutande vinkel hade infördes av ryssarna på samtliga stridsfordon under andra hälften av 1930-talet. Liksom sina föregångare kunde BA-10 omvandlas till en "halvbandare" genom att lägga ett band över hjulen på de två bakaxlarna. Detta ökade framkomligheten i snö och mjukmark i avsevärd grad och var alltsom oftast monterade på BA-10 under dess operativa tjänst i Sovjetunionen. BA-10 deltog första gången i strid mot Japan 1939 i Munchuriet (Khalkhin Gol) och kom sedan flitigt i användning i alla större kampanjer fram till 1941, bl a mot tyskarna på östfronten. Men efter vintern 1941-1942 sågs fordonet delta i strider endast i undantagsfall enär dess tunga spaningsroll istället löstes med lätta stridsvagnar av typ T-60 och T-70. Ett fåtal BA-10 sågs dock så sent som 1943 vid fronten utanför Leningrad. Tanken var att BA-10 skulle ha ersatts med BA-11 (ett fordon med dieselmotor och en mer sofistikerad pansardesign), men andra världskrigets utbrott förhindrade produktion av denna efterföljare. Istället kom BA-10 att användas i den Röda Armén fram till krigsslutet 1945.

Sverige nyttjade tillfället att Finland beslagtagit en större mängd BA-10 och köpte tre av dessa fordon. De levererades utan drivlina (motor och transmission) samt däck eftersom gummi var en bristvara under kriget och gjordes sedan i ordning vid Ford i Stockholm. Av denna anledning kan det med fog antas att de försågs med Fordmotorer. Detta skedde troligen 1944, samma är som de togs i bruk. Utöver de saknade delarna försågs bilarna även med belysning, beväpning och samma typ av periskop som användes på stridsvagn m/41. I Sverige kom dessa bilar att användas för stridsledning för armékårchefen. De utgick ur organisation omkring 1952 som en trolig följd av reservdelsbrist.

Tyvärr finns inget av de fordon som Sverige införskaffade bevarat idag och det är oklart vad som hände med det fotograferade examplaret ovan. Däremot finns en BA-10 bevarad vid det finska pansarmuseet i Parola.

Specifikation BA-10 (i Sovjet)
Vikt 5,14 ton
Längd 4,65 m
Bredd 2,00 m
Höjd 2,20 m
Besättning 4

Pansar 6–15 mm
Huvudbeväpning 45 mm gun 20-K (49
Tilläggsbeväpning 2×7.62 DT machine gun (2079).
Motor GAZ-MM
50 hp (37 kW)
Effektratio 10 hk/ton
Aktionsradie 300 km
Hastighet 53 km/h

Fotografierna på denna sida kommer från Armémuseum, FMV och Wikipedia...

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!