Ormvråk

Denna sida uppdaterades senast 2010-11-05. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet På hemväg från Hjälstaviken noterade jag en Ormvråk som satt på en kraftledningsstolpe och spanade. Jag kunde ta mig hyfsat nära och fotograferade från bilen. Detta foto taget den 5 november 2010 med nya kamerautrustningen - Canon 7D med 300/2.8 IS och 2x converter.

 
Ormvråk  (Buteo buteo) är en medelstor och bredvingad rovfågel som häckar i palearktis.

Ormvråken mäter i snitt mellan 45-58 cm och har ett vingspann på 110-132 cm och en vikt på ungefär 1 kg. Den är en medelstor rovfågel med breda vingar och en satt kroppsbyggnad med kort hals och medellång stjärt.

Dräkten är oftast brun med spräckliga eller vattrade kroppsdelar men varierar mycket. Vissa exemplar är gulbruna eller nästan vitspräckliga. Stjärten är tydligt tvärrandig med små band. Ögat är mörkbrunt eller nästan gult. Undersidan av vingarna är oftast ljusare än fågeln i övrigt.

Det förekommer extremljusa former som kallas Börringevråk. Dessa har ljust till vitt huvud, vita främre täckare, vit stjärtbas och vita vingundersidor och är i övrigt bruna.

Ormvråken har ett stort utbredningsområde i Palearktis som sträcker sig från Azorerna i väst till Japan i öst. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar med vinterkvarter i främst sydöstra Afrika, norra Afrika, Främre Orienten, Indien och Sydostasien. Merparten av Europas population (underartsgruppen buteo) är stannfåglar, liksom de som häckar i Japan (underartsgruppen japonica).

Man delar upp ormvråken i ett tiotal underarter där man utkristalliserat fyra underartsgrupper:


buteo

vulpinus

menetriesi

japonica

Ormvråken är Sveriges vanligaste rovfågel och häckar i stora delar av den trädklädda delen av Sverige och saknas i fjällen. Den svenska populationen består av omkring 35 000 par. Merparten av Sveriges ormvråkar är kortflyttande flyttfåglar som har sina vinterkvarter i Europa, men i södra Sverige och särskilt i Skåne övervintrar ormvråken. Vid milda vintrar förekommer den även på västkusten.

Ormvråken ses ofta cirkla i termikvind på måttlig höjd eller ryttla över öppna ytor, men spanar också gärna från trädstammar eller stolpar intill vägar där den söker trafikdödat vilt. Vanan att söka föda vid vägrenen kostar många ormvråkar livet. Under flytten ses ormvråken ofta i stora flockar som korsar vatten på mycket hög höjd. Högsta kända ålder är 28 år och 9 månader.

Ormvråken föredrar skogens randområden, det vill säga skog som gränsar till exempelvis åkrar, sjöar, hyggen eller myrar. Vanligast förekommer ormvråken i uppbrutet landskap med spridda träddungar.

Ormvråken bygger sitt plattformslika bo, som ofta mäter cirka en meter i diameter, i ett större träd, oftast gran, och lägger i april till maj i genomsnitt 2 till 4 ägg. Ormvråksparet ruvar sedan äggen gemensamt i 33 till 38 dygn och tar sedan tillsammans hand om ungarna som är flygfärdiga efter cirka 45 till 55 dygn. Precis som hos många andra rovfåglar kan den svagaste ungen dödas, om det råder brist på föda, för att fungera som föda åt den starkare ungen.

Ormvråken är opportunistisk och anpassar sig väl till en varierad diet. Främst består dieten av smågnagare, som sorkar och möss men även fåglar, främst ungar men i storlek upp till fasan, reptiler och groddjur, kaniner, och kan ofta ses på nyplogade åkrar när den letar efter mask och insekter. Den jagar främst genom att spana ifrån en utsiktsplats och sedan snabbt slå sitt byte, men det förekommer också att den ryttlar. Den uppsöker också as, speciellt vintertid.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE