Nötväcka

Denna sida uppdaterades senast 2014-04-13. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Låg i en solig slänt i Skesta hage ute i Angarnsjöängen och väntade på bättre tider. I trädet intill var det full fart. Utöver att imponeras av en stares fantastiska fjäderskrud, blev jag polare med en Nötväcka som ivrigt studerade min kamerautrustning. Foto taget den 30 mars 2014.

 
Nötväcka (Sitta europaea) är en liten fågelart i familjen nötväckor som häckar över stora delar av Palearktis. Det är en satt fågel, med stort huvud, kort stjärt, lång spetsig näbb och starka fötter. Ovansidan är blekt blågrå, ansiktet vitt, undersidan ljusare i vitt eller orangebeige och den har svart ögonbrynsstreck. Arten delas upp i ett tjugotal underarter.

Liksom andra nötväckor födosöker den efter insekter på trädstammar och grenar, och har förmåga att röra sig med huvudet före nedför träd. Frön och nötter utgör en betydande del av dess vinterföda och om hösten lägger arten denna föda på lager. Under vinterhalvåret besöker den gärna fågelbord. Boet placeras i en trädhåla. Arten är vanlig och det finns ingen oro för dess fortlevnad i de större delarna av dess utbredningsområde.

Nötväckan förekommer över stora delar av Europa och Asien. Den förekommer också i Marocko i nordvästra Afrika. Är i Sverige stannfågel.

Artgränser är svårdefinierbara bland nötväckorna. Nötväcka, naganötväcka (S. nagaensis), kashmirnötväcka (S. cashmirensis) och kastanjenötväcka (S. castanea) bildar en så kallad överart och ersätter varandra geografiskt över Asien. De definieras idag som fyra separata arter, men de sydasiatiska taxonen behandlades tidigare som underarter till nötväckan.

Nötväckan delas in i en mängd underarter. I The Clements Checklist of the Birds of the World (nov 2008), vilken fungerar som ett rättesnöre för många taxonomiska kommittéer i världen, delas den in i 19 underarter, men ibland delas den upp i färre och ibland så många som 22. Ibland har nötväckans underarter delats in i tre underartsgrupper europaea som omfattar de norra underarterna i Skandinavien och österut genom norra Asien. Den andra gruppen är caesia som omfattar populationerna i Västeuropa, Marocko och österut i södra Asien, till norra Iran. Den sista underartsgruppen sinensis utgörs av populationen som häckar i delar av Kina och som ibland behandlas som en eller två underarter. Denna uppdelning i underartsgrupper har övergivits i The Clements Checklist of the Birds of the World (nov 2008) där exempelvis de båda underarterna europaea och caesia behandlas som mycket närbesläktade.

 • S. e. caesia (Wolf, 1810) - förekommer från Storbritannien till Danmark, Karpaterna, Pyreneerna och Balkanhalvön
 • S. e. europaea - Skandinavien och Ryssland, österut till Volga och Ukraina.
 • S. e. asiatica (Gould, 1837) - Östra Europeiska Ryssland till Ochotska havet, södra Kurilerna och på Hokkaido och norra Honshu i norra Japan.
 • S. e. arctica (Buturlin, 1907) - Norra och centrala Sibirien, från Sacha till Anadyrland.
 • S. e. hispaniensis (Witherby, 1913) - Iberiska halvön
 • S. e. atlas - Marocko (inkluderas ibland i hispaniensis)
 • S. e. cisalpina (Sachtleben, 1919) - Schweiz söder om aplerna, Italien, Sicilien och kusterna utmed före detta Jugoslavien.
 • S. e. levantina (Hartert, 1857)- Västra Anatolien, Levanten och södra Turkiet så långt österut som till Eufrat.
 • S. e. caucasica (Reichenow, 1901) - Norra och nordöstra Turkiet, Kaukasien och Transkaukasus.
 • S. e. rubiginosa (Tschusi & Zarudny, 1905) - Sydöstra Transkaukasus till norra Iran.
 • S. e. persica (Witherby, 1903) - Bergskedjan Zagros i sydvästra Iran.
 • S. e. seorsa (Portenko, 1955) - Östra Tianshan i norra Xinjiang i nordvästra Kina
 • S. e. sakhalinensis (Buturlin, 1916)- Sachalin i Ryssland
 • S. e. albifrons (Taczanowski, 1882) - Kamtjatka, Paramushir och på norra Kurilerna
 • S. e. amurensis (Swinhoe, 1871) - Sydöstra Ryssland till nordöstra Kina, Korea och i norra Japan på ön Honshu.
 • S. e. roseillia (Bonaparte, 1850) - Södra Japan på sydöstra Honshu, Shikoku och Kyushu.
 • S. e. bedfordi (Ogilvie-Grant, 1909) - Jeju i Korea.
 • S. e. sinensis (Verreaux 1871) - Centrala och östra Kina och i Taiwan
 • S. e. nebulosa - Låglanden söder om Yunnan i södra Kina (inkluderas ibland i sinensis)

I Sverige häckar nominatformen av nötväcka. Tidigare brukade man säga att den förekom upp till omkring 60° nordlig bredd och de få observationer som gjordes i norra Norrland utgjordes av den sibiriska underarten S. e. asiatica. På en ganska kort tidsperiod har detta förändrats och idag förekommer nominatformen, om än glest, som etablerad häckfågel över stort sett hela norra Norrland.

Nötväckan är gråblå på ovansidan och vit undertill, med svagt rostgulaktig anstrykning på bröstet och magen. Genom ögat går ett svart streck. Kroppens sidor bakåt och delvis de undre stjärttäckarna är roströda. Näbben är rak, trind (rund), något trubbig och ungefär lika lång som huvudet. Näsborrarna täcks av täta, borstlika fjädrar. Första vingpennan är kort, fjärde pennan är längst. Vingarna är breda och trubbiga. Stjärten är kort, mjuk och tvär. Baktån och tarsen har samma längd. Vingarnas pennor är mörkbruna, stjärtens däremot svarta (utom de båda mittersta, som är grå). Totallängden kan bli upp till 14-15 cm. Vingspannet är 23-27 cm. En vuxen fågel kan väga ca 23 gram.

Arten är mycket högljudd och har ett flertal olika kontaktläten. Sången är ljudlig och genomträngande och består av en serie visslingar. Under det att nötväckan klättrar på en lodrät stam, kan ibland en serie svaga pipljud höras.

Den sibiriska underarten S. e. asiatica är, i förhållande till nominatformen, mindre och ger ett rundare och knubbigare intryck. Den har en ljusare buk, oftast vitt ögonbrynsstreck och enbart roströd på stjärtrotens undersida. Dess näbb är klenare och kortare och den har något kortare vingar.

Nötväckorna lever parvis eller i mycket små sällskap i skog, helst där höga träd är blandade med lägre, men kommer också fram till bostadsområden. Den är flitigt i rörelse och håller sig gärna nära andra fåglar, framför allt mesar och trädkrypare, som den börjar stryka omkring med under hösten.

Nötväckan klättrar bra uppåt, nedåt och åt sidorna. (Bland fåglar i Sverige är den ensam om att kunna klättra och t o m hoppa nedåt med huvudet före - ett bra kännetecken). Den lever av insekter som den hittar i trädens barkspringor. På hösten äter den också av säd, frön (gärna fettrika frön som solrosfrön och körsbärskärnor), nötter, ollon och liknande. Detta kan de fästa i någon trädspringa och hacka sönder för att komma åt kärnan, som de sväljer ned bitvis. Den sitter ofta på nöten och hackar. Den har stark näbb. Till vintern samlar den förråd (på flera olika ställen) i ihåliga träd, springor, tak o. s. v. Sitt bo bygger nötväckan i hål (oftast i träd). Den använder gärna gamla hackspettbon. Är ingången för stor, muras den igen med våt jord eller lera till lämplig bredd.

Nötväckan är Blekinges landskapsfågel.

Tidigare har den bland annat kallats blåspett. Dess vetenskapliga namn Sitta europaea betyder europeisk hackspett.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE