Lundsångare

Denna sida uppdaterades senast 2011-06-13. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Läste mig till ett tips om att den relativt ovanliga Lundsångaren sjöng flitigt i skogen ute i Sticklinge på Lidingö. Följ Lidinglöpsspåret 300 m NV från där stigen korsar Tyktorpsvägen. Så jag for dit, men hittade ingenting. Fick så småningom klart för mig att detta löpspår korsar vägen vid två ställen och på mitt andra försök gick det bättre. Ingen tvekan om vem som var Lundsångare. Mycket speciella strofer som det inte gick att missta sig på. Ett nytt kryss! Detta fotografi taget den 12 juni 2011.

 
Lundsångare (Phylloscopus trochiloides) är en fågel som tillhör familjen lövsångare (Phylloscopidae) som tidigare ingick i den idag uppdelade familjen sångare.

Lundsångaren är cirka 10-11 cm lång. Till utseendet påminner den om lövsångaren men den utmärker sig genom ett långt vitt ögonbrynsstreck. Den är grågrön på ovansidan och gråvit undertill. Den är mindre än nordsångaren. Sången är en högljudd och gäll snabb drill. Locklätet påminner om sädesärlans.

Den häckar från östra Europa österut till norra Asiens Stillahavskust. Den är flyttfågel och övervintrar i Indien och övriga södra Asien.

Lundsångaren förekommer i norra Sverige särskilt i granskog, ibland med inslag av lövträd. I södra Sverige observeras den dock oftare i lövskog. Den har expanderat österifrån och kom till Sverige under första hälften av 1900-talet. Den är vanligare i Finland, och syns oftast i den östra delen av Sverige, till exempel på Holmöarna. Lundsångarna i Sverige tillhör rasen Ph. t. viridanus, som är den vanligaste i Europa. P. t. plumbeitarsus är vanlig på Sibiriens tajga och P. t. nitidus i Kaukasien. Den brukar anlända till Sverige i maj-juni och flytta i augusti.

Liksom de flesta sångare äter lundsångaren främst insekter. Boet byggs av gräs, blad och mossa och läggs på marken i tät växtlighet. Antalet ägg är 4-6.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE