Lappuggla

Denna sida uppdaterades senast 2012-05-28. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet I år har det verkligen varit ett riktigt "lappuggleår". Hur många lappugglor som helst har kunnat observeras i de mer södra delarna av vårt avlånga land. Så ock i Uppland. Förklaringen sägs vara att fjolårsvintern var en "lämmelvinter" (vilket jag kan intyga efter att ofrivilligt ha kört ihjäl hur många som helst på vägen över Flatruet), vilket medförde att det fanns gott om mat och att de flesta ungar överlevde. Nu är de för många däruppe i norr och letar sig söderut i jakt på mat och egna revir. Den lappugglan som jag har fotograferat hat hittat sin plats vid Ekolsunds slott. Där har den huserat i ett flertal månader. Helt orädd. Och det går att ta sig hur nära som helst. Detta fotografi taget den 27 maj 2012.

 
Lappuggla  (Strix nebulosa) är en uggla som är nästan lika stor som berguven.

Lappugglan har mycket stora askgrå ringar runt ögonen, med koncentriska, vågformiga, bruna streck och en halvmånformig, svart, framtill av vitt begränsad fläck på ögats inre sida samt omgivna av styva, med gult och svart streckade fjädrar. Iris är gul. Färgen är askgrå på ovansidan, med svartbruna längsfläckar samt bruna och gulaktiga tvärvågor. På frambröstet och framtill på halsen är den ljust rostgrå, med bruna längsfläckar och vågiga tvärlinjer. Bröstets nedre del och magen är vita, med bruna längsfläckar, men utan vågor. Stjärten är lång och gråbrun, med fem till sex breda, gråspräckliga tvärband. Vingarna är mörkbruna med vita, av rostgult och svart spräckliga tvärband. Längden är 60-70 cm och vingspannet 135-160 cm. Honan är större än hannen. Honan saknar den gulaktiga färgen på ovansidan och är undertill vitaktig med brunaktiga, åt sidorna vattrade längsfläckar på bröstet.

Lappugglan har en relativt cirkumpolär utbredning. Den häckar i Nordamerika, från Lake Superior till Alaskas stillahavskust, och från Skandinavien och österut genom hela norra Asien. De är stannfåglar men flyttar söderut vid brist på föda, men även vid rika sorkår då dessa gnagare återfinns längre söderut. En liten population på mindre än 100 individer häckar i bergen Sierra Nevada i Kalifornien vilket är den allra sydligaste häckningspopulationen av denna art.

Lappugglan delas upp i två underarter:

Lappugglan, av underarten Strix nebulosa lapponica, häckar främst i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland även regelbundet men i mindre antal i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Dalarna och norra Västmanland. Under rika sorkår kan den tillfälligt observeras längre söderut. I Sverige kategoriseras den av Artdatabanken som nära hotad.

De häckar i täta barrskogar i närheten av gläntor eller annan mer öppen terräng. De bygger inte bon utan häckar ofta i andra större fåglars övergivna bon, ofta av någon rovfågel. De häckar också träd med avbruten topp och i bohålor i träd. Honan lägger ofta fyra ägg. Den lever till största del av smågnagare.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE