Kaspisk pipare

Denna sida uppdaterades senast 2014-04-05. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Jag är i USA då mitt Bird Alarm pipande låter meddela att en Kaspisk pipare för första gången någonsin förirrat sig hit till Sverige. Den har landat på åkrarna vid Sandasjön strax söder om Hörningeholm på Mörkö i Södertälje kommun. Under två långa dagar tvingas jag bida min tid, men då jag på tordsdagsmorgonen landar på Kastrup står det klart att den fortfarande är kvar. Från Arlanda blir det en snabbutryckning söderut. Min lycka är gjord. Detta foto taget den 27 mars 2014.

 
Kaspisk pipare (Charadrius asiaticus) är en fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar. Den är en flyttfågel som häckar från Kaspiska havet till allra västligaste Kina. Den övervintrar i östra och södra Afrika. IUCN kategoriserar arten som livskraftig. I Sverige observerades fågeln första gången på Mörkö i Södertälje kommun den 25 mars 2014.

Kaspisk pipare häckar som namnet antyder från Kaspiska havet och österut genom Centralasien. Vinterkvarteren ligger i Afrika, och många svenska fågelskådare har nog sett den i samband med resor till savannerna i Kenya eller Tanzania. Det finns tidigare fyra fynd från Norge och två i Finland (inklusive gårdagens fågel). Även flera andra nordeuropeiska länder har haft besök, som senast av en övervintrande fågel i Holland denna vinter. Av allt att döma var det dock en annan individ än den som 2014 gästar Södermanland.

Kaspisk pipare är något större än en större strandpipare, mera som en fjällpipare men slankare. Den utfärgade hannen har ett brett rostrött band över bröstet och påfallande ljust ”ansikte”.

 

Källahttp://sv.wikipedia.org och sofnet.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE