Precis som deras namn indikerar äter biäatarna främst insekter som bin, getingar, flygmyror och andra flygande insekter som fångas i flykten. De jagar visserligen nästan alla flygande insekter men deras främsta näringskälla utgörs av honungsbin inom släktet apis. Innan de äter insekten så avlägsnas gadden genom att upprepade gånger slå insekten mot en hård yta. Under denna process extraheras även merparten av giftet ur insektens kropp genom att fågeln trycker med näbben på kroppen. Noteras bör också att fåglarna inom familjen ignorerar de insekter som landar och jagar bara flygande insekter.

Biätare är flockfåglar och häckar i kolonier i tunnlar som grävs ut ur sandbanker. Äggen är vita och de lägger oftast mellan två och nio per kull, beroende på art. Merparten av arterna lever i monogama förhållanden och båda föräldrar tar hand om sina ungar.

Familjen biätare delas ofta upp i två underfamiljer: Nyctyornithinae, som ibland har behandlats som den egna familjen Nyctyornithidae, och de "typiska biätarna" Meropinae.