Jorduggla

Denna sida uppdaterades senast 2011-10-02. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Ett par jordugglor hade under en längre tid rapporterats som stationära ute vid Angarnsjöängen. Så jag for dit en kväll - precis innan solnedgång kl 22 - och hade turen att direkt få korn på en hona som satt på en stolpe längs Åstaåkern vid Lundbydiket. Stort avstånd och dåligt ljus, men ändå - ett nytt kryss! Detta fotografi taget den 8 juni 2011. Fotografiet nedan är taget den 2 oktober 2011 ute på ön Björn i Upplands norra skärgård. Vi smög oss på den innan den flög ut över havet. Tjusig fågel!

 
Jorduggla (Asio flammeus) är en uggleart i familjen äkta ugglor (Strigidae). Jordugglan och andra arter i samma släkte, Asio, har sk. örontofsar som sällan visas. Den reser upp sina fjädertofsar när den t.ex försvarar sitt revir. Jordugglan hittas i öppna landskap och på grässlätter.

Jordugglan är en medelstor uggla och blir ungefär 38 cm lång och har ett vingspann på ungefär 100 cm. Vikten varierar från 206-475 gram. Den har gula ögon och korta örontofsar, ofta så korta att de inte syns.

Hanarnas läte är do-do-do-do och honornas läte är tjerr-app.

Jordugglan har ett mycket stort utbredningsområde och förekommer på alla kontinenter, förutom Australien och Antarktis. Den häckar i Nordamerika, Västindien, Sydamerika, norra och centrala Eurasien och i Stilla Havet. Delar av populationen är stannfåglar som exempelvis de sydamerikanska underarterna medan andra är flyttfåglar, däribland de populationer av nominatformen A. f. flammeus som häckar i Nordamerika och norra Eurasien. Dessa flyttfåglar övervintrar i USA, Mexiko, på spridda platser i Europa, Nord- och Centralafrika, Mellanöstern, Indien och Sydostasien.

Jordugglan delas upp i ett tiotal underarter där ungefär hälften utgörs av endemiska ö-populationer exempelvis på Galapagosöarna och Hawaii:

Jordugglan häckar i norra halvan av Sverige, främst i Norrland men även på hyggen i Mellansverige, på södra Öland, på kala skärgårdsöar och på kusthedar i södra Sverige. På vintern flyttar den Skandinaviska populationen till Väst- och Sydeuropa men även till Nordafrika. Vissa individer övervintrar i syd- och mellansverige, som nordligast i höjd med Småland. Jordugglan återkommer till Sverige om våren i april-maj.

Jordugglan jagar för det mest i skymningen och på morgonen och är alltså mer dagaktiv än de andra ugglorna. Den fångar framför allt små gnagare men kan också fånga andra smådjur och fåglar och deras ungar. Jordugglan bygger sina bon på marken, och lägger 3 eller 4 ägg. År då det finns mycket sork kan den dock lägga upp till 12 ägg.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.S