Höksångare

Denna sida uppdaterades senast 2019-06-07. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Har saknat ett bra egentagit foto på Höksångare, men under mitt senaste besök på Öland fick jag chansen. En Höksångare var rapporterad vid ett flertal tillfällen omedelbart väster om parkeringen vid Möckelmossen. Trots mulet väder och lätt regn så åkte jag dit i halvsextiden på morgon. Och Höksångaren gjorde mig inte besviken. Den var glatt igång med sin sång och tillät mig komma riktigt nära. Kul!Fotografiet taget den 31 maj 2019.

 
Höksångare (Sylvia nisoria) är en tätting som tillhör familjen sylvior.

Höksångaren är en stor och kraftigt byggd sångare, 15,5–17 cm lång, med ett vingspann på 26–29 cm och en vikt på 28–32 gram. Ovansidan är mestadels grå och undersidan vit. Näbben är rak och spetsig. Det gula ögat och formen på stjärten påminner om en hök. Den adulta hannen är mörkare grå på ovansidan och hökvattrad på undersidan. Ögat är klargult och man kan antyda en bister uppsyn. Honan är bara svagt strimmig. Ungfåglar är inte strimmiga och har inga uppenbara urskiljande drag utöver storleken.

Dess lock/orosläte är ett typiskt ljudligt smattrande som sedan avstannar på slutet, "trrrr-´t´t-´t". Man kan jämföra lätet med en upprörd gråsparv. Sången är ett trivsamt tjattrande med många klarare toner som hos koltrasten. Sången kan förväxlas med trädgårdssångarens, men är nästan alltid hårdare, raspigare och har en något högre tonhöjd. Fler ljusa visselljud är invävda i stroferna.

Höksångaren häckar i stora delar av östra Europa och tempererade regioner i Asien. Den är en flyttfågel som övervintrar i östra Afrika.

Utbredningen i Sverige är begränsad till vissa områden nära havet, särskilt på Öland och Gotland. Den häckar så gott som årligen i Stockholms skärgård. De flesta fåglarna lämnar Sverige i augusti och återkommer sedan i maj till juni, hanarna före honorna.

Höksångaren delas ofta upp i två underarter:

  •  Sylvia nisoria nisoria – häckar i södra Skandinavien och Europa österut till Uralbergen

  •  Sylvia nisoria merzbacheri – häckar i västra Sibirien till norra Iran, Afghanistan och västra Kina

Höksångare häckar i högvuxen buskmark med spridda träd i öppen terräng, men också i buskrika gläntor i öppen skogsmark. Höksångaren är en skygg och diskret fågel och under häckningssäsongen lägger man lättast märke till dess läte. Som de flesta sångare äter den insekter, men kan också äta bär och frukt. Höksångaren blir könsmogen efter ett år. Den bygger ett bo av gräs, rötter, hår och strån, som oftast placeras en liten bit över marken och gömt i buskar. Honan lägger 3–7 ägg. Äggen ruvas i 12–14 dagar under den huvudsakliga häckningsperioden i maj till juli. Ungfåglarna är kvar i boet i 11–12 dagar.

Höksångarens världspopulation anses inte hotad och placeras därför i kategorin livskraftig (LC) av internationella naturvårdsunionen IUCN. Vissa populationer är dock hotade, exempelvis den svenska som kategoriseras som sårbar (VU) av ArtDatabanken.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE