Halsbandsflugsnappare

Denna sida uppdaterades senast 2013-05-14. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Det är inte var dag vi har besök av Halsbandsflugsnappare här i närheten av huvudstaden, men i slutet av april dök denna sällsynta gäst upp strax utanför Oxelösund - endast drygt 13 mil från Gribbylund i Täby. Mycket vacker liten fågel som villigt visade upp sig denna tidiga lördagmorgon. Detta fotografi taget den 27 april 2013.

 
Halsbandsflugsnappare  (Ficedula albicollis) är en liten svartvit fågel inom gruppen tätting.

Den adulta fågeln blir ungefär 13 cm lång och väger 12-18 gram. Hanen är på våren huvudsakligen svart på ovansidan och vit på undersidan, med en vit krage, ett stort vitt område på vingen och en markant vit fläck i pannan. Honan är brungrå på ovansidan, saknar det vita halsbandet och har ingen eller en liten vit pannfläck. Stjärten är svart på ovansidan men en mindre andel har vita fält på de yttersta stjärtpennorna (främst unga hanar samt alla honor).

Unga hanar har bruna handpennor eftersom dessa inte ruggas på vintern (partiell ruggning på vintern, komplett ruggning på sommaren). I höstdräkten är även hanarna mer brungrå och honlika. Fåglarna kan vara svåra att särskilja från andra Ficedula-arter. Eftersom halsbandflugsnapparen i liten utsträckning hybridiserar med svartvitflugsnappare och balkanflugsnappare (Ficedula semitorquata) så förekommer individer med klinal morfologi mellan dessa arter.

Sången är långa utdragna visslingar. Sången intensifieras när hanen uppvaktar en hona. Sången låter taktfast hos vissa individer och brukar då kännas som hambo.

Den häckar på våren/sommaren på Gotland, Öland, i östra Europa och i sydvästra Asien. Den är en flyttfågel som övervintrar i centrala delarna av Afrika i Kongobäckenet.

Halsbandsflugsnapparen delas vanligtvis inte upp i underarter. Tidigare kategoriserades dock balkanflugsnapparen (Ficedula semitorquata) som en underart F. a. semitorquata till halsbandsflugsnapparen.

Denna art hör hemma i lövskogar, parker, ängar och trädgårdar och väljer gärna äldre skogar. Den bygger öppna bon i håligheter i träden och kan lätt utnyttja sig av en vanlig fågelholk med öppning framåt. Boet består av torrt gräs och ibland av smala barkremsor. Den lägger 5-7 ägg som ruvas i ungefär 14 dagar. Ungarna är färdiga att flyga efter två veckor.

Halsbandflugsnapparen hybridiserar i liten utsträckning med svartvitflugsnappare och balkanflugsnappare. Hybrid-honorna är sterila medan hanarna kan reproducera sig. Hybridhanar har istället reducerad reproduktiv framgång då deras partner är otrogna i stor utsträckning.

Halsbandsflugsnapparen äter främst insekter och larver.

Halsbandsflugsnappare är Gotlands landskapsfågel.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE