Grytö - historik

Denna sida uppdaterades 2015-07-30.

Up Grytö - historik Grytö - Evas hus Grytö - Lottas hus Grytökampen

Grytö är ett skärgårdshemman, som ligger i Gryts inre skärgård. Det gränsar i söder och sydväst till Hummelvik och Dräg, i väster till Lervik och i norr till Åbäcksnäs. Hemmanet bestod av ett 30-tal större och mindre holmar och skär, men styckades i början av 1800-talet. Omkring 1810 bildades fastigheterna Sättersund (Säterön) och Katrineholm.

År 1875, under Anders Magnusson i Lerviks ägo, avstyckades fastigheterna Söderön och Lindesborg. Till själva stamhemmanet hörde sedan 2 större och 8 mindre holmar. Under 1800-talets sista årtionden bodde på hela hemmanet 35 personer, medan det numera inte finns några åretruntboende - alla fastigheterna har blivit sommarbostäder.

I början av 1900-talet köptes Grytö av fabrikör J. Svensson, Stockholm. Han var uppfinnare och tillverkade primusköket. Han tillverkade även en tändkulemotor, den s k avance-motorn, som blev dragkraft i den första motordrivna plogen, som fanns i Gryt. Den inköptes 1920 till Åbäcksnäs och användes där några år. Men på grund av sin tyngd var den inte lämplig på de då odränerade åkrarna, utan sjönk ideligen, så att 3-4 par oxar hade full sysselsättning att dra upp den på fast mark igen.

År 1914 kom skogvaktare G.Ernhald Nahlbom till Grytö som jägare och tillsyningsman åt ovannämnda Svensson. Då mor Julia fick se stugan där de skulle bo, sa hon resolut ifrån. ”Här kan vi inte bo med alla våra barn”. Fabrikör Svensson, då millionär, såg inget problem i detta. ”Då bygger jag en ny stuga till fru Nahlbom”, sa han. Och så blev det. August Eriksson, senare arrendator på Strömmen, var byggmästare och uppförde att tvåvåningshus med två sovrum och ett kallrum på övervåningen och kök och ”sal” på bottenvåningen. Sovrummen hade kakelugnar liksom ”salen”. I den senare eldades bara till jul och till Juliadagen den 16 februari. Nahlbom utförde också skogsstämplingar på de flesta gårdar i Gryt. Han skötte avverkningen och aptering på Åbäcksnäs och Breviksnäs. Under 1930-40 talen var han också skogvaktare på pastoratets skogar i Gryt.

Själva Grytö är i och för sig en ö, men en bro som tillåter biltrafik sammanbinder ön med fastlandet. Från luften ser vi idag att sundet mellan Grytö och fastlandet numera är i det närmaste helt igenväxt.

 

På Grytö fanns 3 boningshus, varav ett uthyrdes till sommargäster, som i början av 1920-talet började söka sig ut till Gryt. Den förste sommargästen på Grytö var Arvid Linder, en lärare från Norrköping. Sedan bodde musikdirektör Henning Mankell med familj där några år. Samtidigt var tonsättare Thure Rangström boende på Gräsmarö, och musikdirektör Adolf Wiklund bodde på Klockarudden. Dessa musikaliska herrar strålade ofta samman på Grytö, där det fanns en stor flygel, som Mankell med stort besvär fraktat med sig från Stockholm. Det blev sång och musik till långt fram på kvällen – inga sjömansvalser precis, utan musik, som var närmast obegriplig för vanliga öron. Thure Rangström kom alltid seglande till Grytö tillsammans med sin dotter Willemo. Fram på sommarkvällen när hemfärden begynte, var det ofta vindstilla. Det blev då en roddtur på ett par, tre timmar ut till Gräsmarö. Men han var en vältränad roddare, så de nattliga färderna vållade inga bekymmer. Thure Rangströms segelbåt var fortfarande 1981 känd och beundrad och den byggdes 1912 av Carl Berglind.

 

I det gamla boningshuset bor numera Lasse och Kitty Wesström - åtminstone sommartid...

Sonen Jakob med familj härbärgerar i det andra tvåvåningshuset på gården...

Dottern Anna med familj har övertagit det äldsta huset på Grytö...

Grytö var som de flesta skärgårdsfastigheter begåvat med ett litet jordbruk, som födde 3-4 kor och en häst, men den huvudsakliga inkomsten kom från fisket, särskilt notfisket på vårarna kunde ge ett bra resultat. Men efter stränga vintrar kunde isarna ligga kvar ända till slutet av april och då varade notfisket endast en kort period. Islossningen om vårarna var efterlängtad av alla skärgårdsbor; det var en högtidsstund att höra västanvinden hugga tag i isflaken och pressa mot klippor och skär, där de mals sönder och staplas upp i stora dösar. När isarna försvann om våren efter en lång och sträng vinter kunde man andas ut, och man kände sig såsom pånyttfödd, när vattnet låg rent och fritt. Numera tillförs varje sommar 5-6 stycken unga kossor som får beta på Grytö - något som bidrar till att ön inte "växer igen"...

År 1939 såldes Grytö till stiftsjägmästare Eric Wesström (sedermera landshövding i Västernorrlands län). Tillsammans med sin fru Maj och barnen Ulla-Britta, Barbro, Lars och Göran kom Eric att nyttja Grytö som sommarställe fram till sin bortgång 1990. Grytö skärgårdshemman har därefter tagits över av sonen Lars med familj och de bebor sommartid de äldre byggnaderna på ön.

Eric och Maj lät 1962 uppföra ett modernare sommarhus på den del av Grytö som har strandtomt mot öster ut mot Gryts skärgård.  Denna tomt och hus övertogs 1990 av dottern Barbro (gift Hellström) och har senare övergått i barnbarnet Evas ägo. År 2007 uppfördes ytterligare ett sommarhus på denna strandtomt - barnbarnet Lottas hus...

På Grytö har vi så himla roligt tillsammans (foto från 2010)...

Här kan Du klicka Dig vidare och läsa mer om Grytö:

Up Grytö - historik Grytö - Evas hus Grytö - Lottas hus Grytökampen