Grönfink

 

Denna sida uppdaterades senast 2010-03-24. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Grönfink (Carduelis chloris) är en vanligt förekommande småfågel som hör till familjen finkar.

Fågeln är grågrön på ovansidan, har gulgrön övergump, gröngul undergump, svartaktiga ving- och stjärtpennor med gult ytterfan. Honan går mera i gråbrunt. Grönfinken är 15-16,5 cm lång, med ett vingspann på 25-28 cm. Den väger ungefär 30 gram.

Grönfinken förekommer i Europa, Nordafrika och sydvästra Asien.I Sverige förekommer grönfinken från Skåne till Sundsvallstrakten och Jämtland. En del individer flyttar söderut, medan andra övervintrar i Sverige och stryker omkring. Grönfinken är en av de tidigaste sångarna i Sverige. Dess utdragna "knarr" signalerar våren, och hörs ibland redan under varma vårvinterdagar.

Grönfinken häckar i skogsbackar, särskilt ung granskog, och parker. Boet byggs i träd, buskar eller häckar, ofta i granar och enar, men även i lövträd. Det består av fina kvistar, mossa och lavar och är invändigt vanligen fodrat med tagel. Äggen är 4-6, blåaktigt vita, med små grå och rödbruna fläckar samlade kring tjockändan. Grönfinken lägger vanligtvis två kullar per år.

Födan utgörs av frön och späda knoppar och bär. Den äter dock även insekter, och ungarna matas företrädesvis med insekter.

Referens: http://sv.wikipedia.org

Fotografiet Just den här Grönfinken fotograferade jag under en av mina vandringar runt Angarsjöängen. Fotot taget den 27 april 2008.

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE