Fjällvråk

Denna sida uppdaterades senast 2011-01-02. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Skulle egentligen ut till IKEA i Barkaby, men det var så hysteriskt mycket folk att jag inte ens fick tag på en parkeringsplats. Beslöt mig för att kolla efter fåglar istället. Det fanns flera observationer på Svalan om en Fjällvråk vid Tallebo intill Barkaby flygfält. Jag for dit och plumsade omkring i djupsnön innan jag fann en dold plats i skogsbrynet som jag trodde kunde vara rätt placering om en fjällvråk skulle komma inflygande över fältet. Och mycket riktigt. Jag behövde inte vänta länge. Där kom den. Fick några bilder - tyvärr på relativt stort avstånd och i mulet väder. Men ändå. En fjällvråk! Här nere i Sveriges huvudstad. Detta fotografi taget den 2 januari 2010.
 
Fjällvråk  (Buteo lagopus) är en rovfågel.

Fjällvråk är 49-60 cm lång och har en vingspann på 123-148 cm, och är därmed större än ormvråken. Det är dock mindre varierad i sin färgteckning än denna, och alltid med ljust spräckligt inslag. Ungfågeln är mycket ljus på undersidan, och även den adulta fågeln är huvudsakligen vit på undersidan med svart band i bakkanterna av stjärt och vingar samt med svarta knogar och en markering från denna in mot kroppen. Den har i alla dräkter vit övergump med svart ändband på ovansidan stjärten. Buken något mörkare än vingarnas undersida. Dess näbb är förhållandevis klen och den har fjäderklädda tarser.

Fjällvråken häckar i de nordligaste delarna av holarktis. Den är en flyttfågel som i Eurasien övervintrar i ett område på mellan 58° och 45° nordlig bredd.

Den häckar i nordöstra Sverige från Värmland till Norrbotten och upp i fjällvärlden. På vinterhalvåret övervintrar den i södra Sverige.

Fjällvråken är till stor del beroende av tillgång på fjällämmel. Goda lämmelår kan den lägga upp till 7 ägg, då lämmel saknas kan häckningen helt utebli. Boet byggs i en klippbrant eller högt träd.

Världspopulationen är inte hotad och den listas därför som livskraftig (LC). Däremot finns det lokala populationer som är hotade, exempelvis den skandinaviska som är upptagen på både den svenska och norska Röda listan som missgynnad med förbehåll.

Källa  http://sv.wikipedia.org