Fjällgås x Vitkindad gås

Denna sida uppdaterades senast 2010-11-08. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Fick tips om att en hybrid mellan fjällgås och vitkindad gås huserade tillsammans med en flock vanliga gäss nere vid vattnet i Djursholm. Mestadels höll de till på en väl inhägnad privattomt, men ibland letade de sig ut till oss vanliga dödliga. Så på hemväg från jobbet tog jag detta foto den 2 juni 2010..

 
Hybrid mellan fjällgås och vitkindad gås (Anser eurythropus X Branta leucopsis)

Idag finns det bara ett tiotal par kvar av den vackra, lilla och utrotningshotade fjällgåsen. I ett desperat försök att rädda fjällgässen så har man inom projekt fjällgås använt fåglar från zoologiska trädgårdar. De fåglarna har visat sig innehålla gener från släktingen bläsgås. Ägg av fjällgås har lagts i bon av vitkindad gås som fått fungera som fosterföräldrar. Förhoppningen är att kunna förändra fjällgåsens flyttvägar för att de ska slippa den intensiva jakt som bedrivits i vinterkvarteren. Ironiskt nog så dyker det nu upp hybrider mellan vitkindad gås och fjällgås. Fjällgåsen hade varit en lättare fågel att rädda om den hade läst in sig på gängse etablerad evolutionsteori i stället för att vara så lättfotad när det gäller artgränser.

Så tyvärr har ju denna mänskliga klåfingrighet gjort att denna ekologiska bomb inte är alltför ovanlig.

Hur kan man då artbestämma en gåshybrid? Den vithuvade gåsen på bilden ovan är uppenbarligen en hybrid – och därmed är det vanskligt att entydigt fastslå ursprunget. Det troliga är att det är en hybrid mellan en vitkindad gås och en fjällgås - bl a är näbb- och huvudform mycket fjällgåslika.

Källa: www.sofnet.org och  www.fof.se

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE