Fisktärna

Denna sida uppdaterades senast 2010-08-10. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet I år hade vi en liten familj fisktärnor som gjorde oss sällskap på sommarstället. De höll mestadels till nere vid "Stenåldern" på Grytö. Det var riktigt roligt att under sommarmånaderna följa de tre ungarna växa upp till "tonåringar". Trots att de var när nog fullvuxna och definitivt kunde såväl flyga som leta efter mat, så satt de mest hela tiden på sina stenar och skrek efter mat. Och den stackars fisktärnemamman flög som en skottspole dagarna i ända för att utan avbrott och vila leverera småfisk till de hungrande småttingarna. Jag kunde följa detta skådespel på mycket nära håll och hade inga problem att sitta ett par tre meter från själva utfodringsakten. Detta fotografi taget den 6 augusti 2010.

 
Fisktärna  (Sterna hirundo) är en fågel i familjen tärnor.

Fisktärnan blir 31–35 cm lång med ett vingspann på 72–83 cm och en vikt på cirka 150 gram. Fisktärnan är mycket lik silvertärnan men till skillnad från denna har fisktärnan lite grövre huvud och kropp och något bredare vingar. Som helhet ser fisktärnans vingar i flykten ut att sitta på mitten av kroppen medan silvertärnans ser ut att sitta längre fram. Detta kan dock vara svårt att se i vissa betraktelsevinklar. När fisktärnan står upp ser man även att den i jämförelse med silvertärnan har längre ben.

En adult individ har orangeröd näbb med en tydlig svart spets. Undersidan är smutsvit. Bröstet och buken är blekare än silvertärnans. Benen är röda. Hjässa och nacke är svarta. Fisktärnans yttre handpennor är mörkare än de inre, både på över- och undersidan, vilket gör att vingarna kan tyckas vara tvåfärgade.

Ungfåglarna är hos fisktärnan mer kontrastrika än hos silvertärnan och har mörkgrå armpennor med små vita spetsar. Vingarnas framkant har ett mörkt fält. Näbben är mörk med en röd antydan vid näbbroten. Ryggen är kraftigt mönstrad i en brun ton.

Fisktärnan har en ovanlig ruggningsstrategi då den i normala fall ruggar sina handpennor i tre omgångar varje år. Detta skiljer den från andra närbesläktade arter. Under sensommaren, före höstflyttningen till tropikerna, ruggar den sina inre handpennor. På plats i vinterkvarteret återupptas ruggningen och de yttre handpennorna ruggas. Innan fisktärnan påbörjar sin återflyttning till häckningsplatsen ruggar den åter sina inre handpennor medan de yttersta handpennorna fortfarande håller på att växa ut. Det är denna ruggningsstrategi som skapar den karaktäristiska mörka kilen på vingen, vilken framträder som kontrast mellan de ljusa inre handpennorna och de mörkare yttre

Fisktärnan är en flyttfågel som häckar på norra halvklotet och övervintrar på södra halvklotet.

Fisktärnan delas ofta upp i tre till fyra underarter:

Fisktärnan är vanlig i södra Sverige både vid sötvatten och saltvatten. Norrut förekommer den upp till Lappland. Den vistas i Sverige från maj till september.

Fisktärnan häckar i kolonier vid kuster och på öar och även ofta i inlandet vid lämpliga insjöar. Honan lägger 2-4 ägg.

Som många andra tärnor försvarar fisktärnan sina ägg och ungar mot inkräktare och drar sig inte ens för att anfalla människor och andra stora rovdjur. I motsats till den mer aggressiva silvertärnan så väjer den dock vanligen undan i sista minuten

Den lever av småfisk, insekter och blötdjur. Den jagar genom att störtdyka ner i vattnet.

Fisktärnan har olika läten för att varna för människor respektive kråka.

Källahttp://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE