Christer Pettersson

Denna sida uppdaterades 2020-06-14. Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström

  

Mordet på Olof Palme är fortfarande ouppklarat, men nu synes en lösning vara på väg. Chefsåklagare Krister Petersson, som tog över som förundersökningsledare i Palmeutredningen 2017, har nu meddelat att utredningen förundersökningen läggs ner.

Under senare år har blickarna kommit att riktas mot den s k Skandiamannen och helt klart är att det finns mycket som är besvärande för Stig Engström i samband med dennes aktiviteter under mordkvällen - hans vittnesmål efter mordet innehåller en rad motsägelsefulla uttalanden. Det mesta talar för att detta är det huvudspår som utredningen fokuserat på under senare år. Stig Engström tog livet av sig i juni år 2000.

Förundersökningsledaren Krister Petersson varit tydlig med att spåret med den tidigare dömde och friade Christer Pettersson inte längre utreds. Christer Pettersson, som varit död sedan 2004, är inte en person som Palmeutredningen arbetat med aktivt. Chefsåklagaren har varit tydlig med att han inte tror att det var Christer Pettersson som sköt statsminister Olof Palme. - Det är inte min huvudhypotes, har Krister Petersson tidigare låtit meddela...

Och den 10 juni 2020 meddelade Krister Petersson att han beslutat lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme med motiveringen "misstänkt avliden", då man kommit fram till att dådet misstänks ha utförts av den så kallade "Skandiamannen" Stig Engström, som avled år 2000. Vid presskonferensen framfördes "inget nytt under solen" - istället knöt Petersson an till de pusselbitar som framlagts i två böcker av Leif Larsson (2016) och Thomas Pettersson (2018).

Många har genom åren ansett att fallet polisiärt är löst - Christer Pettersson är mannen som höll i det dödande vapnet! Vittnesmål, erkännanden och mängder av indicier har pekat mot att så skulle kunna vara fallet. Den misstänkte gärningsmannen friades dock i hovrätten och dessutom har en resningsansökan i högsta domstolen avslagits. När det nu visar sig att gärningsmannen med största sannolikhet är någon annan än Christer Pettersson så går det åtminstone att dra två slutsatser:

 • Det svenska rättsmaskineriet fungerar

 • Det var nära att en oskyldig man sattes i fängelse på livstid

Oavsett vilken övertygelse man själv har nått fram till, så går det knappast att förneka det faktum att Christer Petterssons förehavanden under mordkvällen väcker fler frågor än svar. I jämförelse med de många olika spår som genom åren givit anledning till misstankar (33-åringen, PKK, Polisspåret, Sydafrika, e t c) så tycks Christer Pettersson på ett helt annat sätt kunna knytas till såväl biografen Grand som till mordplatsen i hörnet Sveavägen - Tunnelgatan.

Vad som också kan konstateras är att det INTE har kunnat presenteras hållbara bevis på att Christer Pettersson INTE kan ha utfört mordet. I och för sig en i rätten ohållbar bakvänd bevisföring, men ändock i detta sammanhang en intressant reflektion...

Jag har under lång tid läst in mig på Christer Petterssons eventuella inblandning i Palmemordet. Det kanske känns som ett uttömt ämne, men jag tycker det är intressant.

Följande lista är ett antal exempel på sådant som är besvärande för Christer Pettersson, inte minst för att Christer Pettersson säger en sak och andra säger tvärtom (dvs någon ljuger eller så råder en närmast osannolik anhopning av tvetydigheter eller missförstånd):

 1. Kort innan mordet blev Sven-Åke Grönberg vittne till hur Christer Pettersson viftade med en revolver i en lägenhet tillhörande Christers vän Christina och hotande att döda Olof Palme (ett tips som direkt efter mordet vidarebefordrades av kriminalinspektör Åke Engberg till Palmegruppen utan åtgärd).
 2. Lisbeth Palme (huvudvittne) har med 100% säkerhet pekat ut Christer Pettersson som gärningsman; dels vid en vittneskonfrontation, dels vid två olika rättegångar
 3. Roger Östlund, en bekant till Christer Pettersson, har identifierat Christer Pettersson som den person som uppehöll sig utanför biografen Grand vid tidpunkten för filmen Bröderna Mozarts slut
 4. Lars-Erik Eriksson, flygledare, har i en vittneskonfrontation pekat ut Christer Pettersson som den person som uppehöll sig utanför biografen Grand i 23-tiden mordkvällen
 5. Mårten Palme, Olof Palmes son, har med stor säkerhet pekat ut Christer Pettersson som den person som följde efter paret Palme från biografen Grand
 6. Ljubisa Najic, kioskägare, har i en vittneskonfrontation pekat ur Christer Pettersson som den person som följde efter makarna Palme längs Sveavägen - "En man följde efter Palme..."

 7. Ulf Spinnars, som under mordkvällen uppehöll sig i Christer Petterssons lägenhet i Rotebro, säger att Christer Pettersson kom hem vid en tidpunkt som möjliggör att CP kunnat genomföra dådet

 8. Sigge Cedergren, en gammal vän till Christer Pettersson, har på sin dödsbädd 1997 (och även i förhör 1991) erkänt att han en kort tid innan mordet överlämnat en revolver till Christer Pettersson (som ville skjuta salut för en kompis) - ett vapen han ej fått tillbaka
 9. Lars Tingström, den s k Bombmannen som Christer Pettersson fungerat som "livvakt" åt i fängelset, har på sin dödsbädd 1993 erkänt sig veta att Christer Pettersson mördat Olof Palme (det har också framkommit att Tingström tidigare uppdragit åt Pettersson att mörda Palme, men detta var innan Pettersson blev fast i droger och Tingström har även i en intervju sagt sig ha kännedom om mordvapnet)
 10. Såväl Sigge Cedergren som Ulf Spinnars har i förhör uppgivit att Christer Pettersson försökt påverka dem vad avser de tider han vill att de skall komma ihåg
 11. Ulf Spinnars säger att Christer ej var berusad när denne kom hem fån besöket i staden (något som Christer menar på är förklaringen till att han somnat på tåget)
 12. Lena Åkerlund säger sig ej ha varit på spelklubben Oxen under mordkvällen, dvs detta stämmer ej med vad Christer Pettersson hävdar
 13. Sigge Cedergren säger sig ej ha träffat Christer Pettersson så tidigt som kl 20.00 under mordkvällen, istället anges tiden 22.00 (något som också går stick i stäv med vad Christer Pettersson säger)
 14. Christer Pettersson har i strid med sitt eget vittnesmål befunnits ha varit utan mustasch vid tidpunkten för mordet, för att omedelbart efter mordet ånyo odla en mustasch (och sedan raka av den igen)...
 15. Sigrid Malm har identifierat Christer Pettersson som den person som vid Rotebro pendeltågsstation givit uttryck för att ha skjutit Olof Palme
 16. Anders Roshage har i förhör uppgivit att Christer Pettersson är identisk med den person som på Sollentuna pendeltågsstation svurit mot den svenska socialdemokratiska regeringen
 17. Christer Pettersson har för bekanta vid ett flertal tillfällen uppgivit att han i samband med mordet på Olof Palme "var där"
 18. Erling Ofstad har i förhör uppgivit att Ulf Spinnars och Christer Pettersson var oense med varandra om vilken tid som gällde för Christer Petterssons återkomst till lägenheten
 19. Christer Pettersson har mer eller mindre erkänt att han mördat Olof Palme - det finns ett flertal olika vinklingar på detta, typ "Jag kan ha gjort det under påverkan av rohypnol" eller till och med i form av ett underskrivet erkännande till Gert Fylking, samt erkännandet för fästmön strax innan bortgången. Christer P har även antytt att han kan ha utfört mordet som ett resultat av den skada han har på hjärnan sedan barndomen - somnabult...

 1. Christer Pettersson har också krystat till en förklaring till varför han eldade upp sina kläder ute på sin balkong (som de facto överensstämde mycket väl med vittnesmål om mördarens kläder) - Christer menar på att de självantände i torkskåpet
 2. Christer Pettersson har också sagt att han inte kan hantera vapen och att det inte är "hans grej", men ett flertal personer har vittnat om att detta inte stämmer och att Christer visade denna typ av vapen en viss fascination
 3. Vid olika tillfällen har Christer Pettersson varit med och hotat människor och har vid något av dessa hottillfällen antytt att han haft ett eldhandvapen (pistol/revolver) i jackfickan (vilket således rimmar illa med Christers eget bedyrande att han inte använde vapen)
 4. Birgitta W lade märke till en person med "brinnande blick" som stod utanför biografen Grand när makarna Palme kom dit - hon lät teckna av denna person ur minnet och identifierade senare Christer Pettersson som denne person
 5. Dagen efter mordet visade Christer Pettersson stor ånger och tillgrep sig såväl foto på Olof Palme på ett ställe där kondoleanser kunde lämnas och en löpsedel med "Olof Palme mördad" - därefter gick han "under jorden" och visade sig inte på flera veckor
 6. På 1970-talet dräpte Christer Pettersson ett par dagar innan jul en oskyldig person i hörnet Sveavägen-Kungsgatan, detta gjorde han med en bajonett och flydde sedan samma väg upp längs trapporna på Tunnelgatan som Palmes mördare senare använde
 7. Strax innan Christer Pettersson själv avled tragiskt i sviterna efter en fallolycka, hade han aktivt försök få till ett möte med familjen Palme - enligt närstående källor var Christer Petterssons avsikt att lätta sitt hjärta och erkänna mordet, bl a uttryckte sig Christer så till Aftonbladets journalist Lennart Håård... Christer sade sig veta vem som var Palmes mördare...
 8. Den gärningsmannaprofil som senare togs fram överensstämde mycket väl med bilden av Christer Pettersson som den ensamme gärningsmannen
 9. En svarttaxichaufför - Lennart Gärtz - såg vid fyra tillfällen Christer Pettersson (som han kände igen sedan tidigare) under mordkvällen, bl a såg han Christer vid biografen Grand klockan 23 och senare utanför Dekorimas skyltfönster (strax innan han hörde två smällar), samt där lutad över en kropp på marken
 10. "Chevamannen" Leif L, som från sin bil var vittne till mordet på Olof Palme från relativt nära håll, blev med åren övertygad om att det var Christer Pettersson han hade sett skjuta statsministern (detta efter att han sett rörliga TV-bilder på Christer 1996)
 11. En medpassagerare till Leif L - Jan A (tillika gammal klasskamrat med Christer Pettersson) - fick även han en associationer till Christer då han såg rörliga bilder på denne i TV-programmet Kalla Fakta 1996 (Christer hade samma rörelser som mördaren)
 12. Två vittnen såg vid en tidpunkt omedelbart efter mordet, oberoende av varandra, en springande man ovanför trapporna till Tunnelgatan - en man de senare mer eller mindre identifierade som Christer Pettersson
 13. Det har framkommit att Pettersson några år före mordet besökte statsrådsberedningens kommittéelokaler i syfte att förhöra sig om Palmes vanor - Pettersson hade bl a frågat en person ur personalen hur ofta Palme besökte lokalerna och därutöver hade starkt kritiska åsikter om Palme och dennes politik utbytts
 14. Christer Petterson sade i förhör 1988 att han oavbrutet sedan 1976 haft mustasch, något som bevisligen inte stämmer eftersom spaningsbilder från april 1986 visar Pettersson utan mustasch - bilder där Pettersson visar stora likheter med vittnesutsagor rörande Palmes mördare och likhet med "tecknerskans" skiss på den flyende man hon såg

Så scenariot är inte alltför långsökt:

Christer Pettersson åker in till stan för att fixa lite amfetamin från sin langare Sigge Cedergren. Enär Sigge inte är hemma uppehåller sig Christer vid biografen Grand i närheten av Sigges bostad, då han får syn på makarna Palme.  Han minns då det uppdrag han många år tidigare fått av Tingström som torped - att eliminera Palme. Ett uppdrag han då misslyckats med. Han ser när paret Palme går in på bion och bestämmer sig för att fortsätta leta efter Sigge på svartklubben Oxen. Efter att där ha träffat Sigge och fått några gram amfetamin, återvänder Christer till Grand. Innan dess har han också inhämtat den revolver han tidigare fått låna av just Sigge - den har varit gömd i anslutning till Sigges lägenhet. På Grand inväntar han föreställningens slut och tar upp förföljandet av makarna Palme längs Sveavägen. När de går över på andra sidan vägen och gör ett kortare uppehåll vid ett skyltfönster, passerar Christer Pettersson och ställer sig i hörnet av Dekorima för att invänta makarna Palme. När de passerar går han upp bakom Olof Palme och avlossar sitt dödande skott. Med detta har han tagit ut hämnden åt sin vän Lars Tingström - Bombmannen.

Har också roat mig med att titta på Christer Petterssons anor - läs mer om dessa här!

Det var när jag släktforskade på Christer Pettersson som det framkom att han haft en storebror som gick bort endast 3 månader gammal. Christer, som föddes tre år senare, synes ha saknat en storebrorsa. Han vårdade ömt minnet av Hans Krister Gustaf och var ofta uppe i Bollnäs och besökte dennes grav. När gravbrevet skulle omsättas på 1990-talet så såg Christer till att betala in pengarna, trots att han själv befanns sig i en prekär ekonomisk situation...

Strax innan Christer Pettersson tragisk gick bort efter att ha ramlat och slagit huvudet, så lät att meddela att han önskade komma i kontakt med familjen Palme för att han hade "något viktigt att berätta"... Tyvärr kom detta möte inte att bli av...

 

 

ÅTER TILL MORDSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE