Brandkronad kungsfågel

Denna sida uppdaterades senast 2018-12-29. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Brandkronad kungsfågel dyker upp lite nu och då - man hör dem, men får oftast bara en snabb skymt av dem där de skuttar omkring högt däruppe i trädkronorna. När rapport dyker upp om en brandkronad kungsfågel i skogen upp mot Bögs gård i Sollentuna, åker jag dit trots att vädret inte är det roligaste. Mörkt och regnigt. Jag är ensam i skogen. Ingen fågel, men jag tar fram mobilen och försöker locka på fågeln. Och si - det lyckas.Tyvärr så mörkt att det är svårt att få knivskapra bilder på den lilla rörliga fågeln. Men jag är nöjd ändå. En härlig upplevelse. Fotografiet taget den 5 juni 2017.

 
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) är en liten fågel i familjen kungsfåglar inom ordningen tättingar.

Brandkronad kungsfågel blir upp till 9 cm lång och är grönare ovan och vitare under än kungsfågel. Den skiljer sig också från kungsfågel genom tydligt vitt ögonbrynsstreck och svart streck genom ögat. Även juvenilerna har dessa streck. Liksom de unga kungsfåglarna saknar de dock det gula på hjässan. Den skiljer sig från kungsfågelsångare genom avsaknad av ljusgul övergump.

Den brandkronade kungsfågeln häckar från södra England och västra Europa till Medelhavet, nordvästra Afrika och österut till Anatolien. Det bestånd som häckar i nordöstra delen av utbredningsområdet flyttar till västra och södra Europa.

Kungsfåglarnas taxonomi är omdiskuterad. Enligt klassisk taxonomi kategoriserades de som en underfamilj inom den idag uppsplittade familjen sångare (Sylviidae) men idag förs de oftast till den egna familjen kungsfåglar (Regulidae).

Brandkronad kungsfågel delas idag ofta upp i fyra underarter, varav två är nyligen beskrivna

  •  Regulus ignicapilla ignicapilla – häckar i västra, centrala och södra Europa samt i Mindre Asien

  •  Regulus ignicapilla caucasicus Stepanyan, 1998 – häckar i västra Kaukasus

  •  Regulus ignicapilla tauricus Redkin, 2001 – häckar på Krimhalvön

  •  Regulus ignicapilla balearicus von Jordans, 1924 – häckar på Balearerna samt i nordvästra Afrika

De nyligen beskrivna taxonen caucasicus och tauricus inkluderas ofta fortfarande i nominatformen. Madeirakungsfågel (R. madeirensis) behandlades tidigare som en underart till brandkronad kungsfågel. Tidigare har även "kanariekungsfågel" behandlats som en underart till brandkronad kungsfågel, men förs numera till kungsfågeln.

I Sverige är brandkronad kungsfågel en sentida invandrare och är idag en regelbunden men relativt ovanlig häckfågel i södra Sverige, främst i Skåne. Den nordligaste observerade häckningen skedde 2007 i Slottsskogen i Göteborg.

Brandkronad kungsfågel häckar i barrskog, lövskog, i parker och trädgårdar. Den bygger ett kompakt bo som placeras på en trädgren. Den lägger sju till elva ägg som ruvas av honan. Båda föräldrarna tar hand om ungarna som blir flygga efter 22–24 dagar efter att de kläckts.

Brandkronad kungsfågel är i ständig rörelse och ryttlar ofta i sin jakt på insekter. Vintertid uppträder den ofta i blandflockar med mesar, så kallade meståg.

Trots vissa lokala negativa populationstrender så är den brandkronade kungsfågeln inte hotad. Den har en mycket stor europeisk population och dess utbredningsområde expanderar varför IUCN kategoriserar arten som livskraftig (LC).

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE