Backsvala

Denna sida uppdaterades senast 2010-06-21. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet Artportalen fick jag klart för mig att det fanns backsvalor i ett grustag i Bålsta. Så eftersom det endast var 5 mil dit tog jag bilen för att se om den några dagar gamla observationen stämde. Vilket den visade sig göra. Men grustaget var enormt - så det tog ju ett tag att hitta dessa backsvalors tillhåll. Klättrade upp för den branta sandsluttningen och låg säkert en timme för att få riktigt bra bilder, men det var som förgjort. Backsvalorna flög runt ikring mig, men var för rädda att uppsöka boet. Så det var bara till att backa för att de skulle våga sig tillbaka. Och då fick jag hålla till godo med fotografier på avstånd. Detta foto taget den 19 juni 2010, en dag som andra ägnade giftermål i Stockholms centralare delar...

 
Backsvala  (Riparia riparia) är en fågel inom familjen svalor. Vissa delar in den i 4 underarter, andra i så många som åtta.

Stjärtens sidopennor är korta, därför är stjärten grundare kluven än på många andra svalor. Tårna och tarserna är nästan nakna. De övre kroppsdelarna och ett brett tvärband över bröstet är gråbruna, undre delarna vita, vingarna och stjärten svartbruna. Den är cirka 12-13 cm lång, har ett vingspann på mellan 27-29 cm och väger cirka 14 gram och är därmed den minsta svalan i Sverige.

Backsvala, som är en flyttfågel, häckar över stora delar av norra halvklotet och har sina vinterkvarter i varmare tropiska delar på södra halvklotet.

Underarter och deras häckningsområden:

  • R. r. riparia - Nordamerika, Europa samt västra och centrala Asien.
  • R. r. innominata - sydöstra Kazakstan.
  • R. r. ijimae - östra Asien.
  • R. r. shelleyi - Egypten.
  • R. r. eilata - okänt häckningsområde; har endast setts under flyttningen i Israel.

I Sverige häckar de oregelbundet med ganska allmänt över hela Sverige och de flyttar till sina övervintringsområden i tropiska Afrika under augusti och september. De anländer igen till Sverige under maj månad.

Till skillnad från andra svalor uppsöker den inte bebyggelse. Backsvalan är en obligat kolonihäckare vilket innebär att paren alltid häckar tillsammans i stora grupper. Dessa kolonier skapas i närheten av vatten och svalorna gräver med stor hastighet över en meter långa, vågräta gångar in i sluttande jordbrinkar och sandbackar för att där lägga sina ägg. Dessa kolonier återanvänds ofta år efter år. Den ses ofta i stora flockar och lever av insekter som fångas i flykten.

Arten har tidigare även kallats för jordsvala och strandsvala. Dess vetenskapliga namn betyder ungefär lever vid flodstrand.

Källahttp://sv.wikipedia.org

 -

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE