Överlämning av ARCHER

Denna sida uppdaterades senast 2016-02-09. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Vi skriver den 1 februari 2016 och Boden bjuder på ett strålande vinterväder i lagom kyla. Chefen för FMV SPL Armé, brigadgeneral Anders Carell, är på plats för att lämna över de första seriefordonen inom artillerisystemet Archer till Försvarsmakten.
Arméchefen, generalmajor Anders Brännström utstrålar en bister förväntan – projektet har ju varit drabbat av såväl förseningar som ett avhopp från vår internationella samarbetspartner Norge. Men nu ska äntligen de första fyra pjäserna levereras, övriga 20 kommer att tillföras FM och A9 under 2016-2017. Bofors vd, Lena Gillström, lyser av tillförsikt...

På Bodens södra skjutfält får de ansamlade gästerna ta del av när två pjäser grupperar ”med blixtens hastighet” och med stor precision avfyrar ett antal skott i snabb följd. En imponerande uppvisning. De som varit med på ”den gamla goda tiden” med dragna artilleripjäser, har svårt att ta in hur effektivt en sådan här manöver kan genomföras.

Därefter är det dags för ny omgruppering och de två ARCHER-pjäserna körs upp till platån med åskådare...
...fordonen dundrar förbi oss i hög fart...
...innan de ställs upp för närmare skärskådning...
Den lokala pressen är på plats och i solskenet får de fina foton på fordonen och de många personer som bidragit till Archers förverkligande. I olika konstellationer ställer de stolt upp sig framför Archer-pjäsen…
Chefen för Artilleriregementet A 9 i Boden överste Johan Pekkari, arméchefen generalmajor Anders Brännström, vd:n för BAE Systems Bofors Lena Gillström, samt chefen för SPL Armé brigadgeneral Anders Carell.
Från FMV ser vi från vänster chefen för SPL Armé brigadgeneral Anders Carell, AL:s projektledare för Archer Jan Nee, funktionsansvarig indirekt eld Joakim Lewin,  och chefen för Indirekt Eld vid AL Elisabeth Behm.
Efter den imponerande uppvisningen sker den formella överlämningen av Archer inomhus nere på garageområdet.

Hela regementet A9 står uppställda med soldaterna i perfekta led

Även de tillresta gästerna ställs upp, om än inte i reglementsenlig givakt...
Regementets marsch spelas, kompanicheferna lämnar av, fanfarer ljuder och därefter hålles inlevelsefulla tal av i tur och ordning Carell, Brännström och Pekkari – den senare med liknelser till de vedermödor som förevarit i takt med platser som dök upp under en 15,5 km löprunda i Boden…
Efter de bekräftande handslagen bjuds alla på välsmakande och nog så vackra Archer-tårtor – en bra avslutning på en lyckad dag och en härlig start på många år av det kommande vidmakthållandet av Archersystemet…”

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!