Aftonfalk

Denna sida uppdaterades senast 2011-05-21. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Fotografiet En Aftonfalk hade rapporterats ett par dagar ute i Angarnsjöängen. En ovanlig fågel på våra breddgrader, om än inte sällsynt. Normalt jagade den tillsammans med ett par tre lärkfalkar och hade varit som mest aktiv på kvällen. Åkte ut i 8-tiden till dungen Stora Ekhammaren, varifrån de flesta observationer gjorts, och lade mig i gräset nära det gamla döda trädet i nordöstra delen. Mötte folk som hade varit igång sedan kl 5 och som nu gav upp, men efter en timme landade de plötsligt längst upp i trädet. Efter att jag säkrat mina bilder tänkte jag bege mig. Men då satt aftonfalken kvar - orädd och nyfiken. Jag fick helt fantastiska bilder på mycket nära avstånd. Känns som en "once-in-a-lifetime" upplevelse. Detta fotografi taget den 21 maj 2011.

 
Aftonfalk (Falco vespertinus) är en liten mörk, insektsätande falk. Den väger ca 110-190 gram.

Aftonfalken är en flyttfågel som häckar i södra Östeuropa och Asien. Den övervintrar i södra Afrika, söder om ekvatorn.

Den påträffas regelbundet i Sverige och det är möjligt att årlig häckning förekommer i landet.

Aftonfalken blir 28-34 cm lång med ett vingspann på omkring 65-76 cm. Hanen är sotigt grå med faluröda benfjädrar ("byxor"). Adult hona har rostgul och svagt streckad undersida. Vingarna är blågrå och tvärvattrade. Ungfågeln har beige undersida med bruna streck och bruntonad grå ovansida. Vaxhuden och fötterna är rödaktiga hos adulta och gula hos juveniler.

Aftonfalken föredrar öppen mark, till exempel stäpp och ängsmark. Den häckar i kolonier och förekommer sällan i enstaka par. De bygger inte något bo utan nyttjar bon som olika typer av kråkfåglar övergivit. Honan lägger 3-5 ägg som ruvas av både hona och hanne. Ruvningstiden är cirka 4 veckor. Den jagar gärna i flock, men flockarna är inte särskilt stora. Dess huvudsakliga föda är större insekter, både krypande och flygande sådana, till exempel gräshoppor, skalbaggar, trollsländor och svärmare, men den kan även fånga ödlor och små gnagare.

Källa  http://sv.wikipedia.org

ÅTER TILL FÅGELSIDAN

ÅTER TILL OINTRES.SE