T-15 Armata IFV

Denna sida uppdaterades senast 2016-01-31. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Armata T-14 Armata MBT T-15 Armata IFV Kurganets-25 Bumerang 8x8 T-80U BMP-3 T-72 T-90

Inledning

Informationen på denna sida bygger på öppna uppgifter som publicerats på "nätet". Analys blandas med spekulation. Framtiden kommer att utvisa vad som är rätt och fel. Ofrånkomligen har ryssarna satt samman ett nytt stridsfordon som förtjänar respekt - men kommer den att fungera och när blir den operativ på slagfältet?

Bakgrund

T-15 Barbaris (Ryska: T-15 Барбарис) med den industriella beteckningen "Objekt 149" är ett ryskt tungt stridsfordon för infanteriet (IFV - Infantry Fighting Vehicle) som första gången sågs (med tornet dolt under presenning) under förövning inför 2015 års Segerparad i Moskva. T-15 är det stridsfordon som förväntas ersätta några av de fordonsroller som idag är baserade på stridsplattformarna BMP-2 och MT-LB inom de ryska arméförbanden.

Utvecklingen av T-15 tog fart 2011. En första prototyp var färdigställd 2013 och samma år avslöjades dess existens av officiella ryska företrädare. Inledande tester med denna tunga IFV påbörjades 2014. En första omgång förseriefordon levererades 2015. Planen var initialt att 12 förseriefordon skulle levereras. Dessa förseriefordon byggdes även för att kunna visas upp vid Segerparaden i Moskva i maj 2015. Efter paraden returnerades fordonen till tillverkaren för ytterligare förbättringar och tester. Den ryska arméns tester förväntas inledas 2016. Om denna tunga IFV blir accepterad så kommer produktion i fullskala att kunna påbörjas 2017-2018.

Det förefaller som den tunga T-15 IFV endast är avsedd för användning inom specialiserade stridsgrupper. Nyligen presenterades nämligen en annan ny rysk IFV-generation, Kurganets-25, utvecklad för den ryska armén och detta fordon kommer att bli standardfordonet för transport av infanteritrupp.

På samma sätt som i T-14 så utgörs besättningen i T-15 av tre man – vagnchef, skytt och förare. Besättningen är placerad i chassit i mitten av fordonet – bakom motorutrymmet. Trupptransportutrymmet är placerat baktill. Det är inte känt hur många skyttesoldater som kan transporteras, men det troliga är 6-7 stycken. Av- och påstigning för skyttegruppen sker genom dörrar (eller en ramp) baktill. Till skillnad från BMP-2 så har skyttegruppen inte tillgång till vare sig utkiksperiskop, ”skjutgluggar” eller individuella takluckor. Av denna anledning kan skyttegruppen endast komma till nytta efter att de avlastat från fordonet.

Tack vare den mycket höga skyddsnivån på T-15 IFV så kan infanterisoldater transporteras hela vägen fram till den främsta stridslinjen i höjd med Armatastridsvagnarna – inte bakom dem. De senaste konflikterna har med tydlighet visat att IFV:er (typ BMP-1 och BMP-2) är mycket sårbara mot i princip alla typer av pansarvärnsvapen. Av denna anledning är det idag normalt att de måste agera på säkert avstånd från fiendens främsta linje, något som inte är särskilt effektivt på dagens stridsarena.

Beväpning

T-15 är försedd med det fjärrstyrda tornet Epoch från KBP, ett torn “från hyllan” som också används på det nya ryska stridsfordonet Kurganets-25 BMP. Detta torn är beväpnat med en 30 mm automatkanon (2A42) – en kanon effektiv upp till 4 km. Totalt kan 500 skott till automatkanonen medföras i fordonet, varav 160 är AP-ammunition och 340 är HE-ammunition (splitterverkande).

Därutöver är T-15 försedd med två set om vardera två Kornet-EM pansarvärnsrobotar – ett set på var sida om tornet (dvs totalt fyra stycken ATGM). Dessa robotar har en maximal räckvidd om 8-10 km och kan även användas för att bekämpa helikoptrar.

T-15 är försedd med två eldledningssystem som har integrerade elektrooptiska sikten, laseravståndsmätare och laserstyrning (för Kornets). Detta gör det möjligt för skytt respektive vagnchef att var för sig agera mot olika mål. De två systemen är integrerade i ballistiskt skyddade moduler. Skyttens sikte är integrerat i en modul till höger om huvudbeväpningen.

En 7.62 mm ksp (PKT) är parallellmonterad med huvudbeväpningen.

Även T-15 är försedd med en meterologisk mast, placerad baktill, som förser den ballistiska datorn ombord med information.

Rörlighet

Liksom T-14 så är även T-15 baserad på den universella stridsplattformen Armata med 7 bärhjul, men till skillnad från T-14 så har T-15 motorn placerad frontalt. Detta har medfört att även drivhjulet placerats frontalt, dvs det drar bandet. Spännhjulet sitter baktill.

Placeringen av motorn blev en fråga för konstruktörerna då de ställdes inför faktumet att ett trupptransportutrymme skulle inrättas baktill på fordonet. Så i jämförelse med stridsvagnen T-14 Armata har den tunga IFV:n har skiftat plats på front och bakdel – så T-15 körs baklänges. En sådan lösning har tidigare använts då stridsvagnschassier har konverterats till tunga APC:er.

Samma typ av motor som används i T14, den turbomatade dieselmotorn A-82-2, används även i T-15. Denna “nya-generations” motor är betydligt mer kompakt än tidigare ryska stridsvagnsmotorer.

T-15 har ett inbyggt schaktblad frontalt som gör det möjligt att själv preparera en eldställning.

Skydd - överlevnadsförmåga

Det frontalt placerade motorpaketet bidrar till det ballistiska skyddet. För att skydda det svagare pansarskyddet av motorrummet, så har T-15 försetts med ett distinkt pilformat tilläggsskydd på den främre delen av fordonet. Denna kjol av sneda pansarpaneler gör även att avgasutsläppet är dolt från ovan, men de lämnar ändock tillräckligt med utrymme för att leda bort avgaserna från fordonet. Notera även minskyddet på undre front.

På bilden nedan ser vi tydligare avgasutsläppet när skyddspanelerna avlägsnats.

iksom T-14 så är även T-15 skyddad med explosivt reaktivt pansar – detta ERA sägs vara av en ny generation och är benämnt Malakhit. T-15 är i likhet med T-14 försedd det nyutvecklade grundpansaret som består av en blandning av stål, keramer och kompositmaterial.

Även T-15 är försedd med det nya aktiva skyddssystemet benämnt Afghanit (ryska: Афганит). Till skillnad från T-14, som har Afghanits avfyringstuber placerade på var sida i botten av tornet, så har eldrören till Afghanitsystemet integrerat på T-15 arrangerats i fast fixerade positioner längs sidan på övre delen av chassit – en grupp om tre och två tuber var för sig. Dessa täcker endast en frontal sektor och kan således inte vridas upp mot hotet, till skillnad mot vad som är möjligt med tornet på T-14. Det har rapporterats att det automatiska brandsläckningssystemet är kopplat till det aktiva skyddssystemet Afghanit.

Det förefaller som T-15 har en motsvarande skyddsnivå som T-14, men den exakta specifikationen för denna tunga IFV är fortsatt klassificerad. Ofrånkomligen är T-15 Armata en av världens bäst skyddade IFV:er – om inte den bästa. I fråga om ballistiskt skydd så ser det ut som att T-15 är överlägsen de flesta av dagens tunga APC:er och IFV:er (typ tyska Puma).

T-15 är som brukligt försedd med ett CBRN-skydd. Fordonet har även ett motmedelssystem (“Soft-Kill”) som reducerar risken att träffas av fientliga pansarvärnsrobotar som styrs semi-automatiskt.

En typ av statistiskt pansar (“bar armour”) skyddar fordonets ramp och dörr baktill.

Data

 

Typ

IFV (Infantery Fighting Vehicle)

Ursprungsland

Ryssland

Används av

Ryska arméstridskrafter

Konstruktör

Ural Design Bureau of Transport Machine-Building, Ural Vagon Zavod

Tillverkare

Ural Vagon Zavod (UVZ)

Operativ

2016 (förväntan)

Vikt

40 ton

Längd

--

Bredd

--

Höjd

--

Besättning

3 (vagnchef, skytt, förare)

Skyttesoldater 6-7

Skydd

ERA (Malachit), Afghanit APS, "Bar-armour"

Huvudbeväpning

30 mm automatkanon (2A42)

Sekundärbeväpning

4 x Kornet-M ATGM

Ksp 1 x 7,62 mm PKTM ksp (6P7К)

Motor

A-85-3A diesel 1200-1500 hk

Aktionsradie

550 km

Hastighet

~70 km/h

Backtagningsförmåga 60%
Sidolutning (max) 40%
Hindertagningsförmåga ~0,8 m
Dikestagningsförmåga ~2,8 m
Vadförmåga ~1,2 m

 

 

 

 

 

 

Källor på internet

1.      de Larrinaga, Nicholas (22 April 2015). "New Russian heavy armour breaks cover"IHS Jane's Defence Weekly.

2.      "T-15 (Object 149) heavy infantry combat vehicle"globalsecurity.org.

3.      "New Russian Armor; First analysis: Armata"defense-update.com. 9 May 2015.

4.      "Kurganets-25 BMP Kurganets AIFV armoured infantry fighting vehicle technical data sheet pictures video"armyrecognition.com.

5.      http://www.military-today.com/apc/armata_heavy_ifv.htm

 

Fotografierna på denna sida är kommer från Wikipedia ("БМП «Армата» Т-15" av Соколрус och Vitaly V. Kuzmin).

Klicka Dig vidare:

Armata T-14 Armata MBT T-15 Armata IFV Kurganets-25 Bumerang 8x8 T-80U BMP-3 T-72 T-90

 

 

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!