Bumerang 8x8

Denna sida uppdaterades senast 2016-06-18. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Armata T-14 Armata MBT T-15 Armata IFV Kurganets-25 Bumerang 8x8 T-80U BMP-3 T-72 T-90

Bakgrund

Boomerang eller Bumerang (ryska: Бумеранг, Boomerang) är ett nyutvecklat hjulgående (8x8) pansarskyttefordon för den ryska armén. Bumerang har tagits fram av den ryska försvarsindustrin för att ersätta den gamla BTR-familjen som används av den ryska krigsmakten.

Den första prototypen av Bumerang levererades under 2013. Under den internationella utställningen av vapen och militär utrustning – RAE – år 2013 i Nizhny Tagil, visades fordonet upp endast för Rysslands premiärminister. Enligt Sputnik News, inleddes produktionen av Bumerang år 2015, detta för att ersätta BTR-82A och BTR-80 APC som för närvarande är i tjänst inom den ryska armén med sammanlagt för 2.000 fordon och  i olika konfigurationer.

I april 2015 visades Bumerang för första gången upp för allmänheten under en repetition i Alabino testområde, nära Moskva, inför Segerdagens militärparad. Fordonets beväpning var då dold under en presenning. Under själva Segerparaden i Moskva en månad senare, visades sedan Bumerang 8x8 upp i ett flertal exemplar och i två varianter med olika tornlösningar – IFV och APC. Totalt 20 fordon fanns tillverkade till våren 2015.

Historia

I början av 1990-talet utvecklades BTR-90 för att ersätta åldersstigna BTR-80 inom den ryska armén. Med BTR-90 kom en klar förbättring vad gäller beväpning, skydd, rörlighet och inre utrymme i jämförelse med föregångaren, men det blev på bekostnad av det kraftigt ökade enhetspriset. Fordonet togs inte i tjänst (utom i ett litet antal) eftersom den blygsamma ökningen i prestanda inte sågs som tillräckligt skäl för dess kostnad och komplexitet. Anskaffning av BTR-80 stoppades under 2010 och istället erhölls den förbättrade BTR-82 som en överbryggningsåtgärd.

I mitten av 2011 utfärdade det ryska försvarsdepartementet krav på en modulär hjulgående familj av pansarfordon i stället för att köpa BTR-90. Denna utveckling av ett nytt hjulgående pansarskyttefordon skulle göras parallellt med utvecklingen av det nya bandgående och liknande beväpnade pansarskyttefordonet Kurganets-25.

I november 2011 uppgav rapporter i media att det nya projektet hade godkänts. Den 21 februari 2012 proklamerade överste General Alexander Postnikov att den ryska armén skulle få de första leveranserna av en Bumerangprototyp 2013 och att storskaliga serieleveranser skulle inledas 2015. Nu ser det ut som att de första seriemässiga fordonen kommer att börja levereras 2016.

Minst 2000 Bumerangfordon avses anskaffas för att ersätta BTR-80 och BTR-82A i rysk tjänst.

Design

Voyenno-Promyshlennaya Kompaniya, företaget som tillverkar Bumerang, hävdade tidigt att fordonet "kommer att vara något utöver dagens moderna APC:er (trupptransportfordon)". Och han har fått rätt – generellt gäller att Bumerang 8x8 uppvisar stora likheter med västerländsk design, dvs en design som kraftigt avviker vad vi tidigare sett från Sovjet och Ryssland. Layouten i Bumerang är istället mycket lik moderna hjulgående stridsfordon med motorpaketet frontalt, föraren framme till vänster, tornet i mitten och trupputrymmet baktill.

Detta är en skillnad i jämförelse med den föregående fordonsserien BTR – här är alltså motorn placerad i fronten i stället för baktill. Den tidigare placeringen av motorn baktill i BTR-fordonen var en stor nackdel – skyttesoldaterna var tvungna att utrymma fordonet genom trånga sidodörrar, något som försatte dem direkt i linje med fientlig eld.

Bumerang 8x8 har således två bakdörrar för skyttegruppens av- och påstigning. Hydrauliskt manövrerade. Stridsutrymmet baktill medger transport av nio skyttesoldater. Därutöver finns två takluckor över stridsutrymmet baktill – ett stridsutrymme som således även medger uppsutten strid. Dessa luckor är manuella och ledade och kan låsas vertikalt för att skydda trupperna när de står upp i fordonet.

Till skillnad från tidigare ryska pansarskyttefordon har Bumerang 8x8 ej några skjutluckor i sida.

Fordonet har en besättning på tre bestående av förare, skytt, och vagnchef.

Som alla moderna stridsfordon, kan standardutrustning i Bumerang utgöras av luftkonditionering, NBC skyddssystem, mörkerseende utrustning, datoriserad eldledning, central reglering av däcktryck och punkteringssäkra däck. Bumerang 8x8 är utrustad med videokameror för att ge soldaterna en fullständig 360° runt-om-sikt inifrån fordonet.

Beväpningen

Detta hjulgående pansarskyttefordon är utrustat med ett eldrivet obemannad torn som är monterat i mitten på chassit. Bumerang 8x8 kan emellertid förses med olika typer av vapensystem beroende på vilket rollfunktion fordonet ska anta – antingen en 7,62 mm eller en 12,7 mm kulspruta (APC-varianten) eller en 30 mm automatkanon (IFV-varianten).

IFV-varianten är beväpnad med en 2A42 30mm automatkanon. En 7,62 mm koaxial PKT kulspruta är monterad på den vänstra sidan av huvudbeväpningen. Detta så kallade EPOCH-torn kan engagera alla mobila eller fasta mål under dag och natt på en maximal räckvidd om 5.500 m.

Två utskjutningsanordningar av den styrda Kornet-EM pansarvärnsroboten (9M133) är monterade på vardera sidan av EPOCH-tornet. Kornet-EM är en avancerad ATGM (Anti-Tank Guidad Missile) som går i en spiralbana. Denna pansarvärnsrobot har en automatisk målsökare som gör den till en "skjut och glöm" missil (dvs ”fire and forget”), något som enligt uppgift givit en 5-faldig ökning i noggrannheten hos målföljning på varje skjutavstånd. Denna kapacitet ger också ett fordon möjlighet att avfyra mot två olika mål på en gång, vilket ökar dess eldhastighet och minskar antalet fordon som behövs för en mission. EPOCH-tornet kan även inom en kort tidsrymd avfyra två missiler mot ett enda mål, t ex för att bekämpa ett fordon utrustat med ett aktivt skyddssystem. Oklart dock om ryssarna innehar ammunition som slår ut sikten, utblickar och sensorer…

Huvudbeväpningen kan opereras av såväl skydd som vagnchef.

Rörlighet

Liksom BTR:s är Bumerang framtagen i konfigurationen 8x8. De främre två hjulparen har servostyrning. Motorn utgörs av en fyrtakts 510 hk turboladdad dieselmotor (UTD-32TR) från Yaroslavl Motor Plant. Motorn är kopplad till en hydromekanisk- och hydrostatisk transmission.

Flera komponenter och delsystem kommer att vara utbytbara mellan Bumerang 8x8 och Kurganets-25 och båda fordonen synes komma att drivas av samma typ av motor (även om Kurganets-25 alternativt sägs kunna drivas samma typ av motor som i Armata-familjen).

Bumerang 8x8 är fullt ut amfibisk och framdrivning i vattnet sker med hjälp av två vattenjetaggregat som är belägna på vardera sidan av skrovet baktill. En trimplåt på fronten fälls upp inför simning.

Skydd

Skrovet på Bumerang 8x8 ger skydd mot finkalibrig eld och mot mindre splitter. Utöver detta är fordonet också utrustat med ett kerambaserat avtagbart tilläggsskydd som erbjuder skydd runt om mot 14,5 mm pansarbrytande ammunition och mot tyngre splitterfragment från 152 mm artillerigranater.

Fordonet använder sig av tekniken med ett V-format skrov som extra skydd för dess besättning och passagerarna genom den avböjning av detonationsvågen som kan åstadkommas efter att en tryckverkande mina utlösts under fordonet.

Bumerang 8x8 är försedd med 12 stycken rökkastare.

Varianter

Bumerang definieras som "ett hjulgående stridsfordon" eftersom det kommer att tjäna flera olika roller liknande amerikanska Stryker i BCT-brigaderna (Brigade Combat Teams). De andra varianter som denna fordonsplattform kommer att uppfylla utöver rollerna som bepansrade trupptransport (APC) och som pansarskyttefordon (IFV), är bland annat som ambulans, ledning, spaning, som bärare av pansarvärnsrobot eller luftvärnsrobot, eldledning, och granatkastare. Ytterligare varianter kan omfatta lätt stridsvagn och självgående artilleri.

Data

Bumerang 8x8

Tillverkare

Voyenno-Promyshlennaya Kompaniya

I operativ tjänst

2016 (bedömning)

Vikt

20 ton

Besättning och passagerare

3 (vagnchef, förare, skytt) + 9 (skyttegrupp)

Beväpning

Bumerang IFV: Bumerang-BM med 30 mm akan

Bumerang APC: 12.7 mm Kord machine gun

Motor

510 hk

Specifik effekt

25,5 hk/ton

Fjädringssystem

 

Hastighet

95 km/h på landsväg (max)

10 km/h i vatten

Aktionsradie

800 km

Skydd

Grundpansar som skydd mot finkalibrig eld och splitter från artilleri

Passivt tilläggsskydd

Skydd mot CBRN

Övrigt

Mörkerkapacitet

Datoriserat eldledningssystem

Dimensioner

Längd: ~8 m

Bredd: ~3 m

Höjd: ~3 m

Ammunitionslagring

500 skott huvudbeväpning (30 mm)

2-3.000 skott (ksp)

Framkomlighet

Backtagningsförmåga: 60%

Max sidolutning: 40%

Hindertagningsförmåga: ~0,6 m

Gravtagningsförmåga: ~2 m

Simförmåga

Externa länkar

Referencer

1.      Bumerang - Military-Today.com

2.      Bumerang [Boomerang] - Globalsecurity.org

3.      Russian Army to Get Boomerangs in 2013 - En.Ria.ru, 21 February 2012

4.      First prototype of the Russian wheeled armoured personnel carrier Boomerang will be ready for 2013 - Armyrecognition.com, 7 July 2012

Fotografierna på denna sida är kommer från Wikipedia (Vitaly V. Kuzmin).

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!