BMP-3

Denna sida uppdaterades senast 2016-11-04. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Armata T-14 Armata MBT T-15 Armata IFV Kurganets-25 Bumerang 8x8 T-80U BMP-3 T-72 T-90

Nedanstående uppgifter är öppna och inhämtade på www (företrädesvis Wikipedia) - de ska därför tas för vad de är, dvs till del osäkra. De flesta fotografierna på sidan är tagna av Vitaly V. Kuzmin.

Inledning

BMP-3 är ett sovjetiskt amfibiskt bandgående pansarskyttefordon av typ IFV (Infantry Fighting Vehicle), efterföljaren till BMP-1 och BMP-2. Förkortningen BMP står för Boevaya Mashina Pehoty (Боевая Машина Пехоты, bokstavligen "Infantry Combat Vehicle").

BMP-3 är av en relativt ny design och den innehåller konstruktionsdetaljer från såväl BMP-familjen som BMD-familjen av pansarskyttevagnar. Den är utseendemässigt en utveckling av BMP-vagnarna 1 och 2, men har ändå många drag från BMD.

Huvudbeväpningen består dels av en 100 mm lågtryckskanon, dels en parallellkopplad 30 mm automatkanon. Parallellt med dessa finns en 7.62 mm kulspruta koaxialt monterad samt därutöver ytterligare två 7.62 mm kulsprutor monterade i vardera främre hörnet av vagnen.

Besättningen består av två man och åtta stridsutrustade soldater, inklusive vagnchef, kan transporteras i vagnen. Föraren sitter i mitten längst fram (i likhet med BMD-familjen) och i tornet finns vagnchefen till höger och skytten till vänster. Till höger respektive vänster om föraren sitter de två soldaterna som sköter skrovkulsprutorna och baktill i stridsutrymmet finns dittplatser för ytterligare fem man vända framåt. De fem infanterisoldaterna sitter akter om tvåmanstornet.

Fordonet har en okonventionell layout. I den bakre delen av vagnen finns motor och transmission (till skillnad från de flesta andra IFV, som har motorn placerad framtill i skrovet). Motorn i BMP-3 är placerad i bakre delen av fordonet till höger. Fordonet har en dubbel botten och motorn är placerad under fordonets inre golv (skyttegruppen går in och ut i fordonet i en gång över motorn). Detta gör att golvet baktill är väldigt högt; en man kan inte sitta normalt utan måste böja på ryggen.

Längst bak finns två dörrar som har fotsteg som automatiskt fälls ner när man öppnar dörrarna. Varje besättningsmedlem samt de två skrovskyttarna har takluckor. På chassitaket finns två stora takluckor som har två mindre inbyggda luckor framtill.

Bakgrund - utveckling och produktion

Utformningen av BMP-3, eller Obyekt 688M, kan spåras tillbaka till Obyekt 685, vilket var en prototyp för en lätt stridsvagn från 1975. Objekt 685 vägde 16,5 ton, hade en besättning på tre man, 100 mm kanon 2A48-1 och en motor på 400 hk. Detta fordon gick aldrig in i serieproduktion, men chassit, med en annan motor, användes för nästa generations pansarskyttefordon (Obyekt 688 från A. Blagonravov designbyrå) till infanteriet. Objekt 688 vapenkonfiguration – en externt monterad 30 mm automatkanon och dubbla Konkurs ATGM avfyringsramper – avslogs. I stället valdes det nya beväpningssystemet 2K23.

Den resulterande BMP-3 utvecklades i början av 1980. Serieproduktionen inleddes 1986 och fordonet trädde i tjänst inom den sovjetiska armén officiellt 1987. Dock har det sagts att de första 10 fordonen levererades till militärdistriktet i Vitryssland för ”experimentellt militär nyttjande” i mars 1988. Det första regementet som fullt ut tilldelades BMP-3 hörde till Sibiriens militärdistrikt, som fick sina fordon levererade 1988-1992.

BMP-3 visades för första gången offentligt under Segerparaden i Moskva i maj 1990 och fick NATO kodbeteckning IFV M1990/1.

Upplösningen av Sovjetunionen och Rysslands ekonomiska kris påverkade produktionen av BMP-3 så till den grad att inget annat större militärförband försågs i sin helhet med BMP-3. Det blev till och med så att militärdistriktet i Sibirien returnerade sina BMP-3 år 2000 för ”långtidsförvaring” och istället fick de ånyo hålla till godo med MT-LB. Detta hade att göra med den kostnadsökning som BMP-3 hade varit föremål för – 1991 låg styckekostnaden på 0,9 miljoner rubel, men i slutet av 1992 hade priset ökat till 12 miljoner rubel.

Detta hindrade emellertid inte BMP-3 från att bli något av en succé på exportmarknaden. Redan 1992 lade Förenade Arabemiraten (UAE) en första beställning på 50 BMP-3 med option på fler vagnar. Generellt gäller att priset på världsmarknaden för en BMP-3 är mycket konkurrenskraftigt – basmodellen kostade i mitten av 2000-talet mellan 800.000 $ och 950.000 $, vilket då var mindre än hälften av vad en Bradley kostade.

BMP-3 är designad och producerad av Kurganmashzavod ("Kurgan Machine Building Plant" – KMB), men vissa varianter byggs av Rubtsovsk Machine Building Plant (RMZ), till exempel BRM-3K.

I maj 2015 undertecknade det ryska försvarsdepartementet ett treårskontrakt för att ta emot "hundratals" av BMP-3 fordon för att bibehålla sin pansarskyttefordonförmåga tills dess Kurganets-25, det fordon som skall ersätta BMP-1/2/3, har avslutat fasen av forskning och utveckling. I processen av BMP-3:s serieproduktion, genomgick fordonet 1500 konstruktionsändringar.

Operativ historik

BMP-3 deltog i krigshandlingar med de ryska styrkorna under det första tjetjenska kriget.

BMP-3 deltog även i krigshandlingar med emiratiska stridskrafter i den saudiarabiskledda interventionen i Jemen.

Beväpning

Huvudbeväpning

ALLMÄNT

BMP-3 är ett av världens tyngst beväpnade pansarskyttefordon i tjänst, försedd med 100 mm en räfflad lågtryckskanon (tunnväggig) av typ 2A70 (vikt 330 kg), som kan avfyra såväl vanlig ammunition som pansarvärnsrobotar.

Den vanliga ammunitionen som skjuts utgörs av skottet ZUOF-17 med OF32 HE-FRAG projektiler. Totalt medförs 40 st 100 mm skott (varav 22 i den automatiska karuselladdaren) och med en eldhastighet om 10 skott/min.

Huvudbeväpningen eleveras från -5° till + 60°.

PANSARVÄRNSROBOT

Kanonen 2A70 i BMP-3 kan skjuta ammunitionsslaget UBK 10-3, vilket består av en pansarvärnsrobot 9M117 pansarvärnsrobot (ATGM av typ AT-10 ”Stabber” med ZUBK-10-3 integrerad projektil) monterad i en hylsa. Samma typ av robot används också i stridsvagn T-55AM och i pansarvärnskanon MT-12.

Roboten styrs med skyttsiktet 1K13-2 (se nedan). Hela robotsystemet benämns 9K116.

Totalt medförs 8 st pansarvärnsrobotar och dessa laddas manuellt.

Sekundärbeväpning

AUTOMATKANON

Parallellt med huvudbeväpningen sitter 30 mm dubbelmatad automatkanon av typ 2A72. Denna matas med två patronbälten som gör att det går snabbt att växla mellan olika ammunitionsslag. Kanonen har tre olika eldhastigheter: enkelskott, 200-300 skott/min, samt 550 skott/min (annan information klargör dock att eldhastigheten är 350-400 skott/min).

Ammunitionen som används är likadan som till BMP-2:s 2A42 kanon, dvs slpprj UBR6, slsgr UOR6 och sgr UOF-8. Ammunitionsfördelningen är 305 st sgr/slsgr och 195 st slpprj, dvs totalt medförs ca 500 skott (300 HEI och 200 AP)

KULSPRUTOR

Monterad parallellt med huvudbeväpningen finns även en 7,62 mm ksp av typ 6P7 (PKT) som manövreras av skytten.

Därutöver finns ytterligare två 7,62 mm PKT kulsprutor monterade frontalt i chassit och dessa manövreras av medföljande skyttesoldater. Dessa kulsprutor kan eleveras -5° till +15° vertikalt och 35° horisontellt. Riktpunkten definieras av ett fibersystem med ljus– vagnchefen kan peka ut mål till ksp-skyttarna med hjälp av en ljusstråle och låsta i neutral position kan kulsprutorna avfyras av föraren.

Medförda skott till respektive kulspruta är 2.000, dvs totalt 6.000 skott i vagnen.

Utvecklingspotential

Företaget Burevestnik har tillsammans med Kurganmasjzavod, ingående i Kontsern Traktorzavod, installerat en nyutvecklad 57 mm överlagrad vapenstation på en BMP- 3. Vapenstationen har beteckningen AU-220M och är framtagen för att kunna integreras på främst medeltunga fordonsplattformar såsom BMP-3, BTR-80 och framtida koncept.

Tornet är fjärrstyrt och manövreras inifrån chassiet. Sekundärbeväpningen utgörs av en 7,62 mm kulspruta. Förutom bekämpning av markmål uppges pjäsen ha kapacitet att bekämpa lågflygande flygplan, helikoptrar, UAV:er och andra luftmål.

Utöver konventionell spräng och pansarbrytande ammunition, uppges att en ny typ av styrbar ammunition utvecklas. Ammunitionen uppges ha en penetrationsförmåga motsvarande 130 mm pansarplåt på ett avstånd av 1 000 m.

Tornet har ”hunter-killer”-förmåga och är försedd med fyra rökkastare på varje sida samt varnarsystem. Tornet och integrationen på BMP-3 skall ses som en prototyp. Det är sällsynt med ryska överlagrade vapenstationer i denna kaliber som kan integreras relativt fordonsoberoende.

Skyddsnivån motsvarar STANAG nivå 3.

Observations- och eldledningsutrustning

Eldledning

BMP-3 är kapabel att bekämpa mål på upp till 5000-6000 meter avstånd med sitt vapensystem ATGM 9K116-3 "Basnya". Det minsta bekämpningsavståndet, flygtid och sårbarheten skytten, är typiskt för styrda pansarvärnsrobotar snarare än för ATGM-system av typ ”fire-and-forget”. Med konventionell ammunition, som t ex med spränggranaten (HE-Frag) 3OF32, har kanonen 2A70 en räckvidd på 4.000 meter.

Den BMP-3 som används av Förenade Arabemiraten (UAE) är försedd med det termiska siktet "Namut".

Enligt tillverkarens webbplats, kan alla vapen avfyras från stillastående, under gång och under simning i vatten, med samma effektivitet. Möjligheten att träffa mål under gång med missiler demonstrerades framgångsrikt under konkurrenskraftiga utvärderingar i UAE 1991.

Tornet, som är svagt tiltat framåt (dess golv är parallellt med botten på chassiskrovet) är utrustat med det moderna eldledningssystemet 2K23, som består av en automatladdning med 22 skott (de återstående 18 skotten lagras i chassit), en 1W539 ballistikdator, en vindsensor, ett 2E52-2 stabiliseringssystem, en 1D16 -2/3 laseravståndsmätare monterad ovanpå kanonen, en 1K12/13-2 skyttsikte/styranordning, ett PPB-1 skyttsikte och en OU-5-1 och PPB-2 (luftvärn) IR-strålkastare på högra sidan av kanonen. Vagnchefen har ett kombinerat optiskt sikte 1PZ-10, ostabiliserat dag/natt-sikte TKN-3 MB (även stabiliserat sikte TKN-4S Agat-S har testats) och en IR-strålkastare OU-3GA2.

Sedan 2005 kan BMP-3 förses med ett nytt eldledningssystem från "Peleng" Joint Stock Company från Vitryssland. Detta system består av ett Sozh-M sikte för skytten med en integrerad laseravståndsmätare och en separat kanal för styrning av pansarvärnsroboten, ett Vesna-K inriktningssystem med värmekamera och en automatisk målsökare AST-B, ett stabiliseringssystem för beväpningen, en ballistikdator med sensorer för indata och en PL-1 IR-laserprojektor.

Observation

I standardutrustningen ingår fem skjutgluggar med tillhörande utkiksprismor, en R-173 transceiver och en R-173P-mottagare.

Skydd och överlevnadsförmåga

Ballistiskt skydd

Grundstrukturen i chassiskrov och torn är tillverkat i en helsvetsad höghållfast aluminiumlegering. Främre övre delen av chassit är försedd med en extra påsvetsad platta av pansarstål plus skiktat pansar från trimskärmen (bogplåten). Vissa varianter är även försedda med ett schaktblad som bidrar till ökad skyddsnivå på undre front. Tornet är också försett med en tjock skiktad stålpansarsköld i frontal attityd på båda sidor om kanonerna i 90° vinkel.

Frontalt är fordonet i grundutförande skyddat mot verkan från 30 mm kanon på att ett avstånd av 200 m.

Minst två olika uppsättningar av explosivt reaktivt pansar (ERA) finns för närvarande tillgängliga, dvs tilläggsskydd som ger BMP-3 skydd även mot handburna pansarvärnsvapen. Ett av dessa ERA-kit benämns Kaktus, ett ERA som har en unik design som skapar en minimal akustisk- och kinetisk motreaktion på det bakomliggande grundpansaret vid detonation (något som säkerställer att besättning och skyttegrupp inte kommer till skada av chockvågor från ERA-skyddet). ERA-modulerna kommer helt att upplösas och ”försvinna” efter detonation. Enligt Kurganmashzavod kan BMP-3 också förses med ytterligare pansarplattor på sidan, vilka ger skydd mot 12,7 mm pansarbrytande ammunition vinkelrätt på nära avstånd (100-200 m). Dessa ger även BMP-3 ett förbättrat sidoskydd mot verkan från medelkalibrig eld.

BMP-3 har också förmågan att kunna förses med Shtora elektrooptiska störsystem som stör styrda pansarvärnsrobotars siktlinje (semiautomatic command to line of sight – SACLOS), med laseravståndsmätare och med målföljare. Shtora är ett passivt motmedelssystem, dvs ett aktivt skyddssystem av typ ”Soft-Kill”.

BMP-3 har även observerats försedd med det aktiva skyddssystemet ARENA. Troligt är att det rör sig om en prototypintegration och att denna typ av skyddssystem inte har serieanskaffats.

Förutom det ballistiska skyddet är BMP-3 försedd med en självläkande bränsletank placerad framför föraren, direkt bakom den främre pansarplåten. Den är speciellt konstruerad för att fungera som ett pansarskydd, effektiv mot stridsdelar med riktad sprängverkan samt mot eventuell restverkan från projektiler som lyckats tränga igenom det frontala pansaret.

BMP-3:s standardvikt är 18,7 ton. Om ytterligare skydd tillförs (pansarplåt och Kaktus ERA), kommer vikten att öka till 22,2 ton (tilläggsskydd på sidorna och toppen av fordonet).

Skydd mot CBRN - "ABC-stridsmedel"

BMP-3 är utrustad med PAZ system (FVU filtreringssystem) som skydd mot stridsmedel av typ CBRN. En GO-27 detektor finns för detektion av strålning och kemiska stridsmedel.

Skydd mot brand

BMP-3 är utrustad med ett automatiskt brandsläckningssystem för brand i motorutrymme och stridsrum.

Skydd mot upptäckt, identifiering och träff

BMP-3 kan lägga sin egen dimridå genom insprutning av bränsle i avgasrören – system TDA. Vagnen är även försedd med sex 902V "Tucha-2" (tidigare 3D6) 81 mm rökkastare, monterade tre och tre på vardera sidan om tornet.

Rörlighet

Framdrivningssystem

BMP-3 drivs av en fyrtakts vätskekyld dieselmotor. Tidiga modeller av BMP-3 drevs av en 450 hk motor UTD-29, men de flesta BMP-3 är nu utrustade med 500 hk (370 kW) UTD-29M versionen. Motorn har utvecklats vid Transmash Diesel motorfabrik i Barnaul.

In- och utsuget till motorn sitter placerat till höger bak på chassitaket och avgasutsläppet nedanför på sidan.

Transmissionen utgörs av en fyrväxlad hydromekanisk enhet, med kraftuttag till dess vattenjetstrålar.

Underredet består av sex gummiklädda dubbla bärhjul på var sida om fordonet. Drivhjulet sitter baktill och spännhjulet framtill och det finns tre stödrullar på varje sida. Hjulupphängningen är individuell. Bärhjulen ett, två och tre är försedda med hydrauliska justerbara dämpare som gör att föraren kan variera frigångshöjden mellan 190 och 510 mm. Alla bärhjulen är försedda med torsionsfjädring.

Styrningen är av differentialtyp med hydrostatisk drivning. Bandspänningssystemet fjärrstyrs från förarstationen och där finns en indikator för bandspänningen.

BMP-3 har en räckvidd på 600 km, kan operera på en höjd upp till 3000 meter över havet och är transportabelt med tåg, lastbil, till havs och i luften.

Vadning och simning

Vagnen är amfibisk och drivs i vattnet av två vattenjetaggregatet som sitter baktill. Dessa är av typ är enstegs, axiellt (augertyp). Förberedelser som måste göras före vadning/simning är att resa upp trimplåten/bogplåten framtill, höja luftintaget som sitter bak till höger och starta en länspump.

Utrustning

Samband

BMP-3 är utrustad med den modernare radion R-173 och en intern kommunikationsutrustning R-124 för kommunikation mellan besättningsmedlemmarna.

Schaktblad

Nedanför bogplåten finns ett schaktblad som fälls ner för hand och som kan användas för att gräva skyddsställningar – dock bara i relativt mjuk mark.

Varianter

Ryssland

 • BMP-3 – Basversion, som ovan beskriven.
 • BMP-3M – KBP och Kurganmashzavod har uppgraderat fordonet med ett nytt torn och en ny motor. Det uppgraderade fordonet benämns BMP-3M. Det nya tornet innehåller ett nytt automatisk eldledningssystem med en ballistiskdator, det nya skyttsiktet Sozh med laseravståndsmätare och med en kanal för styrning av ATGM och med termiskt sikte, vagnchefssiktet TKN-AI med laserbelysning och ett nytt ammunitionsladdningssystem för ATGM. BMP-3M har också möjlighet att avfyra olika ammunitionstyper, inklusive ny 100 mm laserstyrda projektil, ny 100 mm HE-FRAG (högexplosiv fragmentering) och ny 30 mm APDS (pansarbrytande). Ytterligare passivt tilläggsskydd är effektivt mot 12,7 mm pansarbrytande ammunition från ett avstånd på 50 m. Reaktivt pansar finns som tillval. Den nya uppgraderade motorn är benämnd UTD-32 och den har en effekt på 660 hk. I praktiken finns de facto flera olika M-modeller, vissa utrustade med extra pansar, "Arena-E" eller "Shtora-1" aktiva skyddssystem av typ ”Hard-Kill” respektive ”Soft-Kill”, luftkonditionering e t c.
 • BMMP (bojevaya mashina morskoj pekhoti) – Version för marininfanteri, försedd med tornet från BMP-2.
 • BMP-3K (komandnyi) – variant för taktisk ledning som innehåller ytterligare en radio R-173, ett intercomsystem för sju användare, en separat bärbar kraftenhet AB-R28, en navigator TNA-4-6 och "Ainet" tändrörskapacitet. BMP-3K saknar de i chassit frontalt placerade kulsprutorna och har sina sprötantenner monterade på den bakre delen av chassiskrovet. Besättning: 3 + 3.
 • BMP-3F – Speciellt utformad för verksamhet till sjöss, med förbättrad sjövärdighet och flytkraft, förmåga att röra sig flytande på havet vid ”sea state 3” och med möjlighet att avge eld med erforderlig noggrannhet vid ”sea state 2”. Jämfört med basmodellen, så medför förändringarna i fordonsdesignen ökad flytbarhet och bättre fordonsstabilitet: utrustningen för att själv kunna ta sig över svårare diken är utlämnad och istället har lättviktsskärmar mot vågsvall och ett luftintagsrör införts. Även BMP-3F torn är också skyddade av lättviktsskärmarna mot vågsvall. Med hjälp av vattenstrålejet kan en hastighet av 10 km/h nås i vatten vid simning. BMP-3F design gör att fordonet kan gå upp på land under tuffa förhållanden och att det kan bogsera samma fordonstyp. Fordonet är även försett med det nya skyttsiktet Sozh, som har en integrerad laseravståndsmätare och en kanal för styrning av ATGM. Denna version av BMP-3 klarar kontinuerlig amfibisk drift i sju timmar med motorn igång.
 • BRM-3K "Rys" (Ob.501) (boyevaya razvedivatel'naya mashina) – Variant för övervakning med termiskt sikte 1PN71 (3,7x/11x, 3 km räckvidd), bildförstärkare (typ aktiv puls) 1PN61 (3 km räckvidd), övervakningsradar inom I-band 1RL-133-1 ("TALL MIKE" för identifiering – 3 km människa, 12 km fordon), 1V520 dator och TNA-4-6 navigationssystem. Beväpningen består endast av den stabiliserade 30 mm automatkanonen 2A72 (600 skott) och en koaxiell 7,62 mm kulspruta (2.000 skott). 1993 startade serietillverkning av BRM-3K fordon. Stridsvikt: 19 ton. Besättning: 6.
 • BMP-3 Dragoon – Nya IFV version med ett obemannat torn och med motorn och övrig drivlina flyttad till fronten, samt en hydraulisk ramp monterad på bakplanet.
 • BREM-L "Beglianka" (Ob.691) (bronirovannaya remontno-evakuatsionnaya mashina) – Bepansrat bärgningsfordon med en 5-tons kran och med en 20/40 tons vinsch.
 • 9P157-2 "Khrizantema-S" – Pansarvärnsversion av BMP-3 bestyckad med Khrizantema (AT-15) systemet med radar och laserstyrning. 9P157-2 bär med sig två 9M123 missiler anbringade på utskjutningsskenor som eleveras från ett undanstuvat läge (även radarn är undanstuvad under transport). Robotarna laddas åter automatiskt från ett internt magasin med 15 skott (robotar lagras och transporteras i förseglade kanistrar) och magasinet kan även ta emot ammunition som laddas manuellt från utsidan av fordonet. Tillverkaren hävdar att tre 9P157-2 kan bekämpa 14 anfallande stridsvagnar och förstöra åtminstone sextio procent av dessa. Det dubbla styrsystemet garanterar skydd mot elektroniska motmedel och medger drift under alla klimatförhållanden, dag som natt. NBC-skydd finns för besättningen (skytt och förare) utöver det ballistiska skyddet motsvarande standard för BMP-3 chassi. 9M123 missilen i sig är av överljudstyp, kan flyga i en medelhastighet av 400 m/s eller Mach 1,2 och har en räckvidd mellan 400 och 6000 meter. Togs i tjänst år 2005. Mer än 10 uppsättningar med den nya pansarvärnsroboten "Khrizantema-S", som ersatte den komplexa "Shturm", sattes in vid artillerienheterna i södra militärområdet, baserade i Ingusjien, i november 2012
 • 9P163M-1 "Kornet-T" – Pansarvärnsversion med Kornet (AT-14) missilsystem. Vissa källor kallar fordonet 9P162. Kornet har en liknande funktion som missilsystemet Khrizantema. 9P163M-1 bär med sig två 9M133 robotar anbringade på utskjutningsskenor som eleveras från ett undanstuvat läge under transport. Robotarna återladdas automatiskt från ett inre magasin med 16 skott (missiler lagras och transporteras i förseglade kanistrar). Skydd mot nukleära-, biologiska- och kemiska stridsmedel finns för de två besättningsmedlemmarna (skytt och förare). I övrigt ballistiskt skydd motsvarande standard BMP-3 chassi. Styrsystemet av 9P163M-1 tillåter att två missiler kan avfyras samtidigt – missiler som opererar oberoende på olika laserstyrningskanaler.
 • 2S18 "Pat-S" (Ob.697) – Självgående version av 152 mm haubits 2A61 "Pat-B". Detta var endast en prototyp – fortsatt utveckling ledde fram till 2S31.
 • 2S31 ”Vena” – Understödsfordon med 120 mm granatkastare. Togs i bruk 2010.
 • DZM "Vostorg-2" (dorozhno-zemlerojnaya mashina) – Bepansrat ingenjörfordon med ett schaktblad och med grävskopa. Prototyp.
 • UR-07 (ustanovka razminirovaniya) – Minröjningssystem. UR-07 kan komma att ersätta UR-77 "Meteorit". Fordonet har samma chassi som BMP-3, men ett större chassi i stål med två utskjutningsramper baktill. Ramperna används för att skjuta ut raketer som innehåller laddningar på en lina som dras efter fordonet för röjning av minfält.
 • UNSh (Ob.699) (unifitsirovannyj shassi) – BMP-3 baschassi för specialvarianter
 • KhTM (khodovoj trenazhor) – Körrigg för träning av förare.
 • Hermes or TKB-841 – Luftvärnsvariant av BMP-3 med höghastighetsrobotar och med ett radarsystem. Prototyp.
 • UDAR – Obemannat fordon baserat på chassit till BMP-3 med den centrala delen av skrovet förhöjt för integration av det fjärrstyrda tornet Epoch.

BMP-3 torn har även anbringats på AMV 8x8 från Patria.

Användarnationer

Nuvarande användarnationer

 • Azerbajdzjan – 100 BMP-3M.
 • Cypern – 43 levererades 1995-1996.
 • Indonesien – 17 BMP-3F anlände den 26 november 2010. Ytterligare 37 BMP-3F levererades i 27 januari 2014.
 • Nordkorea – 100 levererades under 2002.
 • Kuwait – 118 levererades 1995-1996. Ett nytt kontrakt undertecknades 2013 och slutleveranser genomfördes till den 30 september 2015. För närvarande har Kuwait cirka 200 BMP-3 i tjänst.
 • Ryssland – 720 f n i tjänst. Rysslands försvarsdepartement har beställt ytterligare 200 nya BMP-3.
 • Sydkorea – 33 levererades i 1996-1997 som avbetalning på ryska skulder. Ytterligare 37 levererades under 2005.
 • Libyen – 14 9P157-2 i drift.
 • Ukraina – 4 i lager.
 • Förenade Arabemiraten – 250 levererade till Abu Dhabi och 402 levererade till Dubai (varav 391 levererades i 1992-1997) med "Namut" termiskt sikte och med andra modifikatieringar. Fordonen är under ytterligare uppgradering med modulärt skydd av typ "Kaktus" och med UTD-32 motor.
 • Turkmenistan – 4 i drift.
 • Venezuela – 130 BMP-3M, 10 BREM-L och några BMP-K beställda, leveranser under 2011-2012.

Potentiella användarnationer

 • Irak – Behov av 500 fordon.
 • Saudiarabien – Behov av 950 fordon.
 • Filippinerna – Den filippinska marinkåren är intresserade av BMP-3F.

Uteblivna affärer

 • Grekland – Den grekiska armén beställde 450 BMP-3 från Ryssland som del av en överenskommelse värd 1,7 miljarder €, men ordern avbröts 2011. 
 • Indien – År 2012 erbjöd Ryssland överföring av BMP-3 teknologi till den indiska armén mot att de avbröt det inhemska $10 miljardprogrammet Futuristic Infantry Combat Vehicle (FICV), men i november 2913 avböjde Indien detta erbjudande.

Data BMP-3

Allmänna data

BMP-3

Typ

Pansarskyttebandvagn (Infantry fighting vehicle, IFV)

Utvecklad av

Sovjetunionen
Ryssland

Användarhistorik

I tjänst

1987–

Används av

Se användarnationer

Deltagande i krig

Första Tjetjenienkriget   Jemens inbördeskrig (2015)

Produktionshistorik

Tillverkare

Kurganmashzavod

Antal byggda

2.000+

Specifikation

Vikt

18,7 ton

Längd

7,14 m

Bredd

3,2 m

Höjd

2,4 m

Besättning

3 (vagnchef, skytt, förare)
7 skyttesoldater (+ 2 extra säten)


Skydd

Aluminiumlegering + stål, 35 mm+ frontalt, skydd runt om mot finkalibrig eld

Huvudbeväpning

 

100 mm kanon 2A70 (möjligt att skjuta 9M117 Bastion pansarvärnsrobot)

30 mm automatkanon 2A72

Sekundär
beväpning

3×7.62 mm PKT kulspruta

Motor

UTD-29M diesel
500 hk (375 kW)

Specifik effekt

27 hk/ton

Fjädringssystem

Torsionsfjädring

Aktionssträcka

600 km

Hastighet

72-80 km/h (väg)
45 km/h (terräng)
10 km/h (simning)

Detaljdata BMP-3

Allmänna data

Framdrivningssystem

Stridsvikt

18700

kg

Motor

V-10

vätskekyld diesel

Längd med pjäs kl 12

7140

mm

Typ

UTD-29

 

Längd chassi

6850

mm

Max effekt

368

kW

Bredd med skärmar

3230

mm

 

500

hk

Bredd utan skärmar

3140

mm

Specifik effekt

26,7

hk/ton

Höjd till torntak

2300

mm

 

 

 

Höjd totalt

2650

mm

Växellåda

 

hydromekanisk

Frigångshöjd, min

190

mm

 

 

automatisk

Frigångshöjd, max

510

mm

Koppling

 

hydraulisk

Besättning

2+8

man

Styrprincip

 

planetdifferential

Max hastighet

70

km/h

Fjädring

 

torsionsstavar

Max hastighet terräng

45

km/h

Stötdämpare

 

bärhjul 1,2,6

Max aktionssträcka lvg

600

km

Bromsar

 

mekaniska

Vadning

Ja

 

Bärhjul

6

st

Djupvadning

Nej

 

Bärhjulsdiameter

 

mm

Sidlutning

30

%

Bandtyp

 

stålplattor

Stigningsförmåga

60

%

 

 

gummilagrade

Gravtagningsförmåga

2500

mm

 

 

bultar

Klättringsförmåga

800

mm

Bandbredd

380

mm

Beväpning

Banddelning

 

mm

Kanon

100

mm

Bandanliggningslängd

4060

mm

  Typ

2A70

 

Relativ bandlängd

1,5

 

  Eldrörets längd

 

kalibrar

Språvidd

2760

mm

  Laddning

 

automatisk

Specifikt bandtryck, medel

60

kPa

  Sidriktfält

360

°

Bränsle, inre tankar

 

liter

  Höjdriktfält

-6/+60

°

Bränsle, yttre tankar

 

liter

  Eldhastighet

10

skott/min

Övrigt

Parallellkanon

30

mm

"ABC-skydd"

Ja

 

  Typ

2A72

 

Eldsläckningssystem

Ja

 

  Eldrörets längd

100

kalibrar

Radioutrustning

R-173

 

  Laddning

 

automatisk

Rökkastare

Ja

6 st 81 mm

  Eldhastighet

550

skott/min

 

Parallellkulspruta

7,62

mm

  Typ

6P7

 

  Eldhastighet

250

skott/min

Skrovkulsprutor

2 x 7,62

mm

  Typ

6P7

 

  Eldhastighet

250

skott/min

Pvrobotsystem

9K117

(AT-10)

  Robot

9M117

 

  Laddning

 

manuell

  Eldhastighet

1-2

rb/min

Ammunitionsmängd

 

 

  Kanon, i magasin

22

skott

  Parallellakan

500

skott

  Parallellkulspruta

6000

skott

  Pansarvärnsrobot

8

robotar

Fotografierna på denna sida är kommer företrädesvis från Internet (fotografer okända) och Wikipedia (Vitaly V. Kuzmin, Joseph Krypel, Vovan) samt foto på 57 mm från FMV.

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!